Interesna skupina za socijalnu ekonomiju

This page is also available in

Interesna skupina za socijalnu ekonomiju sastoji se od članova koji dolaze iz redova Skupine „Raznolikost Europe“ i Skupine poslodavaca, a predstavljaju zadruge, uzajamna društva, udruge, zaklade i socijalne nevladine organizacije.

Sektor socijalne ekonomije obuhvaća cijeli niz koncepata koji se primjenjuju u raznim državama članicama, poput „solidarne ekonomije“ i „trećeg sektora“. Sva poduzeća socijalne ekonomije temelje se na zajedničkim vrijednostima poput solidarnosti, socijalne kohezije, prednosti pojedinca nad kapitalom, socijalne odgovornosti i demokratskog upravljanja te na činjenici da ih ne pokreće profit i da se eventualna dobit ponovno ulaže u poduzeće i u društvo.

Socijalna ekonomija stoga predstavlja drugačiji način poslovanja, u okviru kojeg se neprekidno udružuju opći interes, gospodarski rezultati, socijalni aspekti i demokratsko djelovanje. Taj sektor svejedno obuhvaća 10 % cjelokupnog europskog poduzetničkog tkiva, uz dva milijuna poduzeća i 6 % zaposlenih osoba u EU-u. Socijalna je ekonomija stoga jedan od ključnih elemenata europskog socioekonomskog modela.

Poslove tajništva za Interesnu skupinu obavlja Skupina „Raznolikost Europe“.

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration