You are here

Interesna skupina za socijalnu ekonomiju

Interesna skupina za socijalnu ekonomiju sastoji se od 30 članova, 29 iz Skupine raznih interesa i jednog iz Skupine poslodavaca, koji predstavljaju zadruge, uzajamna društva, udruge, zaklade i socijalne nevladine organizacije.

Sektor socijalne ekonomije obuhvaća cijeli niz koncepata koji se primjenjuju u raznim državama članicama, poput „solidarne ekonomije“ i „trećeg sektora“. Sva poduzeća socijalne ekonomije temelje se na zajedničkim vrijednostima poput solidarnosti, socijalne kohezije, prednosti pojedinca nad kapitalom, socijalne odgovornosti i demokratskog upravljanja te na činjenici da ih ne pokreće profit i da se eventualna dobit ponovno ulaže u poduzeće i u društvo.

Socijalna ekonomija stoga predstavlja drugačiji način poslovanja, u okviru kojeg se neprekidno udružuju opći interes, gospodarski rezultati, socijalni aspekti i demokratsko djelovanje. Taj sektor svejedno obuhvaća 10 % cjelokupnog europskog poduzetničkog tkiva, uz dva milijuna poduzeća i 6 % zaposlenih osoba u EU-u. Socijalna je ekonomija stoga jedan od ključnih elemenata europskog socioekonomskog modela.

Interesna skupina imenovala je za glasnogovornike poljskog člana Krzysztofa Balona, predsjednika Vijeća Radne zajednice saveza socijalnih organizacija, i Alaina Coheura, direktora za europske i međunarodne poslove u belgijskoj Nacionalnoj uniji socijalističkih društava za uzajamno osiguranje (Solidaris). Obojica su članovi Skupine raznih interesa.

Poslove tajništva za Interesnu skupinu obavlja Skupina raznih interesa.

Downloads

Alain COHEUR

Krysztof BALON

Annual Report 2016

Krzysztof Balon

Rapport annuel 2016