Interesna skupina za socijalnu ekonomiju

This page is also available in

Interesna skupina za socijalnu ekonomiju sastoji se od članova koji dolaze iz redova Skupine „Raznolikost Europe“ i Skupine poslodavaca, a predstavljaju zadruge, uzajamna društva, udruge, zaklade i socijalne nevladine organizacije.

Sektor socijalne ekonomije obuhvaća cijeli niz koncepata koji se primjenjuju u raznim državama članicama, poput „solidarne ekonomije“ i „trećeg sektora“. Sva poduzeća socijalne ekonomije temelje se na zajedničkim vrijednostima poput solidarnosti, socijalne kohezije, prednosti pojedinca nad kapitalom, socijalne odgovornosti i demokratskog upravljanja te na činjenici da ih ne pokreće profit i da se eventualna dobit ponovno ulaže u poduzeće i u društvo.

Socijalna ekonomija stoga predstavlja drugačiji način poslovanja, u okviru kojeg se neprekidno udružuju opći interes, gospodarski rezultati, socijalni aspekti i demokratsko djelovanje. Taj sektor svejedno obuhvaća 10 % cjelokupnog europskog poduzetničkog tkiva, uz dva milijuna poduzeća i 6 % zaposlenih osoba u EU-u. Socijalna je ekonomija stoga jedan od ključnih elemenata europskog socioekonomskog modela.

Poslove tajništva za Interesnu skupinu obavlja Skupina „Raznolikost Europe“.

Downloads

Activity report of the “Social Economy Category”

Joint declaration

Activity report 2019