Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju (ECO)

This page is also available in

Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju (ECO) jedna je od šest stručnih skupina EGSO-a. Glavna joj je zadaća izrađivati i plenarnoj skupštini EGSO-a predlagati na usvajanje mišljenja koja odražavaju stajališta organiziranog civilnog društva na sljedećim područjima na kojima EU donosi politike:

  • na području ekonomske i monetarne unije (EMU) stručna skupina ECO bavi se koordinacijom gospodarskih i fiskalnih politika u okviru europskog semestra, inicijativama za produbljivanje i dovršetak strukture EMU-a nakon gospodarske krize i drugim pitanjima povezanima s gospodarskim upravljanjem u cilju osiguranja stabilnosti, rasta i zapošljavanja
  • u nadležnosti su stručne skupine ECO financijske perspektive, vlastita sredstva i proračun Europske unije, kao i statistička pitanja
  • na području oporezivanja stručna skupina ECO nadležna je za proučavanje problema u vezi s poreznim usklađivanjem i usklađivanjem zakona
  • razmatra i pitanja povezana sa stabilnošću, funkcioniranjem i integracijom financijskih tržišta i tržišta kapitala
  • stručna skupina ECO bavi se i pitanjima u okviru kohezijske, regionalne i urbane politike čiji je cilj smanjenje gospodarskih, socijalnih i teritorijalnih nejednakosti u EU-u i promicanje rasta i zapošljavanja.

Uz izradu mišljenja, Stručna skupina redovito organizira javna savjetovanja i tematske rasprave o aktualnim temama u okviru svojih područja nadležnosti. Nadalje, članovi stručne skupine ECO često sudjeluju u raznim događanjima u Bruxellesu i diljem EU-a te tako održavaju bliske veze između donositelja odluka i predstavnika civilnog društva.

Dvanaest članova Stručne skupine čini Predsjedništvo ECO-a, nadležno za koordinaciju rada Stručne skupine. Stručna skupina imenovala je stalnu studijsku skupinu za izradu posebnih mišljenja u vezi s gospodarskim i fiskalnim upravljanjem europodručjem.

Članovi stručne skupine ECO u svom radu uživaju potporu tajništva ECO-a.

Downloads

End of mandate report 2018–2020 – Stefano Palmieri, ECO section president

ECO priorities (summary)

ECO priorities (full version)

EESC political priorities for 2018