Energija

This page is also available in

U prošlosti je Europa velik dio svojih energetskih zaliha dobivala iz često skupih i onečišćujućih izvora te se energija nerijetko uvozila iz trećih zemalja. Taj je model postao neodrživ. Klimatske promjene prisiljavaju društvo na smanjenje emisije stakleničkih plinova, a istovremeno je sigurna opskrba energijom u Europi i dalje ugrožena.

Koji su ciljevi EGSO-a na području energetske politike?

  • otvoreno se suočiti sa socijalnim pitanjima povezanima s promjenama u proizvodnji i uporabi energetskih resursa;
  • omogućiti industriji iskorištavanje tehnoloških i gospodarskih prilika koje se otvaraju prelaskom na niskougljično gospodarstvo, vodeći istovremeno računa o bojaznima u vezi s naglim povećanjem troškova energije, poremećajima na tržištu i pouzdanom opskrbom energijom;
  • štititi interese potrošača, osobito osjetljivih skupina kojima prijeti energetsko siromaštvo, u pogledu pristupa energiji, cijena i odabira te ih istovremeno osnaživati da postanu aktivni sudionici na tržištu;
  • osigurati uključenost građana u oblikovanje energetske politike EU-a.

Na koji način Odbor nastoji postići te ciljeve?

EGSO se energetskim politikama EU-a, a posebice energetskom unijom Europske komisije, bavi u okviru svojih mišljenja, događanja i europskog energetskog dijaloga.

  • Od pokretanja energetske unije 2015. godine EGSO je sastavio brojna mišljenja, posebno kao odgovor na važne pakete kao što je „Čista energija za sve Europljane“.
  • EGSO promiče europski energetski dijalog, uz sudjelovanje stručnjaka, dionika i tvoraca politika iz cijele Europe. To posebice obuhvaća godišnje savjetovanje o izvješću o stanju energetske unije, čiji je cilj oblikovateljima politika EU-a prenijeti ideje i pitanja europskih građana i organiziranog civilnog društva (2015., 2016.).
  • Članovi EGSO-a organiziraju javna savjetovanja i konferencije te aktivno sudjeluju u vanjskim događanjima, kao što su Forum za energetsku infrastrukturu, Europski forum za nuklearnu energiju i Energetski forum građana.