Interesna skupina za zaštitu potrošača i okoliša

Interesna skupina za zaštitu potrošača i okoliša trenutačno se sastoji od članova koji dolaze iz redova Skupine organizacija civilnog društva (Skupina III.), a većina ih predstavlja organizacije za zaštitu potrošača i okoliša ili su stručnjaci na tim područjima. Većina njih ujedno su članovi stručnih skupina INT, TEN, SOC i ECO.

Glavni je cilj Interesne skupine raspravljati o dokumentima koje predlaže Europska komisija i osigurati da se prava potrošača i zaštita okoliša uzimaju u obzir u cjelokupnom radu EGSO-a. Interesna skupina forum je na kojem sudionici raspravljaju o politikama koje se provode u državama koje predstavljaju u EGSO-u.

Poslove tajništva za tu interesnu skupinu obavlja Skupina organizacija civilnog društva.