Stručna skupina za vanjske odnose (REX)

This page is also available in

Glavna zadaća Stručne skupine za vanjske odnose (REX) jest praćenje vanjskih aktivnosti Unije njegovanjem dijaloga s organizacijama civilnog društva u trećim zemljama i regijama s kojima EU ima formalne odnose, posebno u zemljama kandidatkinjama i zemljama u susjedstvu EU-a. Stručna skupina aktivno prati EU-ove politike trgovine i razvoja.

Vanjski odnosi EGSO-a uglavnom su odraz mandata dobivenih međunarodnim sporazumima koje EU potpiše s trećim zemljama ili odluka donesenih na sastancima na vrhu čelnika država. Stručna skupina REX surađuje s državama AKP-a, Latinske Amerike i Kariba te s SAD-om, Kanadom, euro-mediteranskim partnerima, Ukrajinom, Gruzijom, Moldovom, Turskom, državama zapadnog Balkana, Rusijom, Kinom, Japanom i Korejom.

Downloads

Report on the activities of the Section for External Relations during the 2018-2020 term

Work programme of the External Relations Section for the mandate October 2020 – April 2023

Update of the work programme 2022