Stručna skupina za vanjske odnose (REX)

Stručna skupina EGSO-a za vanjske odnose (REX) zadužena je za praćenje vanjskih aktivnosti EU-a putem dijaloga s organizacijama civilnog društva iz trećih zemalja i regija s kojima je EU uspostavio formalne odnose. Ona aktivno prati i trgovinsku i razvojnu politiku EU-a.

  1. Stručna skupina REX raspolaže nizom odbora za praćenje koji se sastoje od članova i članica EGSO-a i koji prate razvoj događaja i usmjeravaju rad Stručne skupine u tim raznim područjima.
  2. Zajedničke savjetodavne odbore čine članovi i članice EGSO-a i organizacije civilnog društva iz zemalja s kojima je EU potpisao sporazum o pridruživanju ili sličan sporazum. Njihova je zadaća usvajati preporuke predstavnika civilnog društva o raznim aspektima povezanima s bilateralnim odnosima. Savjetodavni odbori imaju sličnu ulogu, ali se bave skupinama zemalja, a ne pojedinačnim zemljama.
  3. Platforme civilnog društva slične su zajedničkim savjetodavnim odborima, ali u njima na strani EU-a, uz EGSO, sudjeluju i druge europske organizacije civilnog društva. One se temelje na sporazumima o pridruživanju s istočnim partnerima.
  4. EGSO je uspostavio okrugli stol s Gospodarskim i socijalnim vijećem Kine.
  5. Unutarnje savjetodavne skupine tijela su osnovana u okviru sporazumâ o slobodnoj trgovini ili poglavljâ o slobodnoj trgovini u okviru sporazumâ o pridruživanju. Njihova je zadaća savjetovati Glavnu upravu Europske komisije za trgovinu u vezi s poglavljima o trgovini i održivom razvoju u okviru sporazumâ o slobodnoj trgovini. Unutarnje savjetodavne skupine nisu bilateralna tijela; druge strane u sporazumima o slobodnoj trgovini s EU-om imaju vlastite unutarnje savjetodavne skupine koje savjetuju njihove nacionalne vlade. I unutarnja savjetodavna skupina EU-a i unutarnja savjetodavna skupina druge zemlje potpisnice mogu organizirati zajedničke sastanke unutarnjih savjetodavnih skupina. EGSO (stručna skupina REX) djeluje kao tajništvo za unutarnje savjetodavne skupine EU-a.

Downloads

External Relations Section - Presentation
REX Working Programme 2024
Rapport fin de mandat REX 2020-2023

View the complete list of the REX section bodies