Stručne skupine i druga tijela

This page is also available in

EGSO ima šest stručnih skupina specijaliziranih za konkretne teme koje su važne za građane Europske unije, a obuhvaćaju socijalna i gospodarska pitanja, energetiku, okoliš, vanjske odnose i unutarnje tržište. Članovi sudjeluju u jednoj ili više stručnih skupina, ovisno o svojim područjima stručnosti. Upravo u okviru tih skupina obavlja se velik dio temeljnog rada na mišljenjima. U sklopu EGSO-a djeluje i Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene (CCMI), koje industriji EU-a pomaže da predvidi posljedice globalizacije i prilagodi im se.

Stručne skupine i povjerenstvo EGSO-a:

EGSO je ustanovio i tri specijalizirane promatračke skupine – za jedinstveno tržište (SMO), za tržište rada (LMO) i za održivi razvoj (SDO) – kao i upravljački odbor za strategiju Europa 2020. za rast i radna mjesta.

Skupina za vezu uspostavljena je u svrhu interakcije s europskim organizacijama i mrežama civilnog društva te praćenja zajedničkih inicijativa.