Stručne skupine i druga tijela

EGSO ima šest stručnih skupina specijaliziranih za konkretne teme koje su važne za građane Europske unije, a obuhvaćaju socijalna i gospodarska pitanja, energetiku, okoliš, vanjske odnose i unutarnje tržište. Članovi i članice sudjeluju u radu jedne ili više stručnih skupina, ovisno o svojim područjima stručnosti. Upravo u okviru tih skupina obavlja se velik dio temeljnog rada na mišljenjima. U sklopu EGSO-a djeluje i Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene (CCMI), koje industriji EU-a pomaže da predvidi posljedice globalizacije i prilagodi im se.

Stručne skupine i povjerenstvo EGSO-a:

EGSO je osnovao i tri specijalizirane promatračke skupinePromatračku skupinu za digitalnu tranziciju i jedinstveno tržište (DSMO), Promatračku skupinu za tržište rada (LMO) i Promatračku skupinu za održivi razvoj (SDO) – kao i Ad hoc Skupinu za europski semestar (ESG) i Ad hoc Skupinu za temeljna prava i vladavinu prava.

Skupina za vezu uspostavljena je u svrhu interakcije s europskim organizacijama i mrežama civilnog društva te praćenja zajedničkih inicijativa.