KOHEZIJSKA, REGIONALNA I URBANA POLITIKA

This page is also available in

Regionalna politika EU-a glavna je politika EU-a za ulaganja. Usmjerena je na sve regije i gradove u Europskoj uniji u cilju podupiranja otvaranja novih radnih mjesta, konkurentnosti poduzeća, gospodarskog rasta i održivog razvoja te poboljšanja kvalitete života građana.

Radi ostvarenja tih ciljeva i zadovoljavanja raznih razvojnih potreba u svim regijama EU-a, za kohezijsku je politiku u razdoblju 2014. – 2020. izdvojeno 351,8 milijardi EUR – gotovo trećina sveukupnog proračuna EU-a. Solidarnost je jedno od temeljnih načela EU-a koje se provodi u djelo uz pomoć regionalne politike, posebice u regijama koje zaostaju, suočavaju se s ozbiljnim demografskim poteškoćama ili su u geografski nepovoljnijem položaju, poput otoka te prekograničnih i planinskih regija. Kohezijskom i regionalnom politikom obuhvaćena su i najudaljenija i gradska područja.

EGSO i regionalna i urbana politika

EGSO podržava napore u okviru regionalne politike EU-a usmjerene na jačanje solidarnosti i promicanje razvoja. U svojim mišljenjima oduvijek ističe aktivnu ulogu te politike u jačanju kohezije među različitim regijama EU-a. EGSO se zalaže za načelo partnerstva i doprinosi njegovu ostvarivanju u praksi. Uz izradu mišljenja, EGSO uz pomoć svojih članova proaktivno sudjeluje u raspravama i pruža potporu aktivnostima civilnog društva. Posebno je zainteresiran i za jačanje teritorijalne suradnje koja nadilazi administrativne granice i pokušava zadovoljiti stvarne potrebe na lokalnoj razini (primjerice u makroregionalnim i funkcionalnim gradskim područjima). EGSO aktivno podupire i zalaže se za europske inicijative za razvoj i integraciju gradskih područja diljem Europske unije.