EKONOMSKA I MONETARNA UNIJA

Pokretanje ekonomske i monetarne unije (EMU) i uvođenje eura među najvažnijim su prekretnicama u procesu europske integracije. EMU za zemlje europodručja podrazumijeva kombinaciju jedinstvene monetarne politike i decentralizirane odgovornosti za većinu njihovih gospodarskih politika iako nacionalne proračunske strategije ipak podliježu određenim ograničenjima.

Međunarodna financijska i gospodarska kriza koja je izbila 2008. godine razotkrila je strukturna ograničenja i proturječnosti EMU-a, što je doprinijelo gomilanju makroekonomskih neravnoteža te dovelo do razlika u gospodarskoj stabilnosti među zemljama EU-a. Otada je Europska središnja banka (ESB) uvela niz nekonvencionalnih mjera monetarne politike, a ostale europske institucije i države članice pokrenule su inicijative za uspostavu bankovne unije i jačanje gospodarske i proračunske koordinacije, posebice u europodručju.

Taj je proces rebalansiranja još u tijeku. I dalje se vode intenzivne rasprave o odgovarajućoj makroekonomskoj i monetarnoj politici, instrumentima i institucijama potrebnima za njihovu provedbu, kao i o statusu zemalja izvan europodručja.

EGSO o EMU-u

EGSO smatra da jedinstvena valuta može biti održiva samo u kontekstu snažnog, uravnoteženog i uključivog rasta koji osiguravaju znatnija javna i privatna ulaganja, uzlazna gospodarska konvergencija među zemljama europodručja i veća sveukupna konkurentnost. Ti ciljevi iziskuju kako gospodarski tako i politički angažman na razini EU-a. U tom su pogledu mjere za produbljivanje i dovršenje EMU-a od ključne važnosti za budućnost EU-a u cjelini.