Industrija i industrijske promjene

This page is also available in

Europi je potrebna održiva industrijska politika kojom se promiče pravedni prelazak na niskougljično gospodarstvo. U tom su pogledu od presudne važnosti inovacije, ulaganja i osposobljavanje. Novi koncepti poput industrije 4.0 i umjetne inteligencije povezani su s izazovima i mogućnostima koje treba razmatrati. Kao predstavnik europskog civilnog društva EGSO se pobrinuo za to da bude predvodnik te rasprave.

Suočavanje s industrijskim promjenama jedan je od ključnih izazova 21. stoljeća. U današnje vrijeme gospodarski i društveni razvoj odvija se u svim djelatnostima i često je povezan s učincima digitalne revolucije, energetske tranzicije i globalizacije. I tradicionalni sektori – poput teške industrije – i novi sektori u industrijama koje su zelenije i zasnovane na znanju morat će razviti proaktivan pristup kako bi predviđali promjene, prilagođavali im se te njima upravljali uz pomoć novih održivih tehnologija, novih zanimanja i prekvalificiranja radi svladavanja izazova industrije 4.0.