Interesna skupina za poljoprivredu

This page is also available in

Članovi Interesne skupine za poljoprivredu trenutačno dolaze iz redova Skupine „Raznolikost Europe“ i Skupine poslodavaca. Njezini članovi predstavnici su poljoprivrednog i poljoprivredno-prehrambenog sektora te sektora šumarstva.

Glavni je cilj sudjelovati u sveobuhvatnoj i otvorenoj raspravi o stajalištima i smjernicama politike koje usvajaju primarne industrije u EU-u. Mnogi članovi Interesne skupine predstavnici su udruga poljoprivrednika i vlasnika šuma. Nastoje pružati i razmjenjivati najnovije informacije o svojim specijaliziranim sektorima u svojim matičnim zemljama, kao i isticati i razmatrati različite uvjete unutar njih.

U ciljeve Interesne skupine ubraja se i utvrđivanje stajališta o ključnim ciljevima poljoprivredne i ruralne politike EU-a, posebice u kontekstu reformi zajedničke poljoprivredne politike. Interesna skupina pridaje veliku važnost suradnji među sektorskim organizacijama u samom Odboru i nastoji uspostaviti jaču suradnju među njegovim raznim skupinama, ali smatra i da je važno ojačati koordinaciju s organizacijama na razini EU-a i drugim institucijama EU-a.

Vodeći se uvjerenjem da se poljoprivredna i prehrambena pitanja tiču svih interesnih skupina zastupljenih u Odboru, uspostavila je snažnije veze s potrošačima i organizacijama potrošača, posebice u okviru komplementarnih aktivnosti s Interesnom skupinom za zaštitu potrošača i okoliša.

Poslove tajništva za Interesnu skupinu obavlja Skupina „Raznolikost Europe“.