Interesna skupina za poljoprivredu

This page is also available in

Članovi Interesne skupine za poljoprivredu trenutno dolaze iz Skupine „Raznolikost Europe” i Skupine poslodavaca. Predstavnici su poljoprivrednog i poljoprivredno-prehrambenog sektora te sektora šumarstva.

Glavni je cilj Interesne skupine sudjelovati u sveobuhvatnoj i otvorenoj raspravi o stajalištima i smjernicama politike koje usvaja primarni sektor u EU-u. Mnogi članovi Interesne skupine predstavnici su udruga poljoprivrednika i vlasnika šuma. Oni nastoje pružati i razmjenjivati najnovije informacije o svojim specijaliziranim sektorima u vlastitim zemljama, kao i isticati i razmatrati različite uvjete u njima.

Interesna skupina također nastoji definirati svoja stajališta o ključnim ciljevima EU-a u području poljoprivredne i ruralne politike, posebice u kontekstu najnovijih reformi zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Interesna skupina pridaje veliku važnost suradnji među sektorskim organizacijama u samom Odboru i nastoji uspostaviti jaču suradnju među njegovim raznim skupinama, ali smatra i da je važno ojačati koordinaciju s organizacijama na razini EU-a i drugim institucijama EU-a.

Poslove tajništva za Interesnu skupinu obavlja Skupina „Raznolikost Europe“.