Ad hoc skupina za temeljna prava i vladavinu prava

Ad hoc skupina za temeljna prava i vladavinu prava (FRRL) horizontalno je tijelo EGSO-a čiji je zadatak osigurati forum u okviru kojeg se europske organizacije civilnog društva mogu sastajati i razmjenjivati ocjene o stanju temeljnih prava, demokracije i vladavine prava u državama članicama.

U svom radu Skupina se bavi uglavnom ključnim pitanjima temeljnih prava i vladavine prava koja su posebno važna za civilno društvo. Taj se rad obavlja putem posjeta svim državama članicama EU-a i kontakata s nacionalnim civilnim društvima, a cilj mu je istaknuti trendove u Europi kako bi se stvorio temelj za konstruktivan dijalog među svim dionicima.

Skupina nastoji promicati poštovanje europskih vrijednosti iz članka 2. UEU-a, Povelje o temeljnim pravima, kao i kontrolnog popisa u vezi s vladavinom prava koji je sastavila Venecijanska komisija Vijeća Europe. Njezin je cilj baviti se svim pravima – budući da su građanska, politička, gospodarska, socijalna i kulturna prava nedjeljiva – i, imajući u vidu mandat EGSO-a, posebno se posvetiti pravima ključnima za civilno društvo, uključujući socijalne partnere, a to su: sloboda udruživanja, sloboda okupljanja, sloboda izražavanja (uključujući slobodu medija), pravo na nediskriminaciju i općenitije stanje u pogledu vladavine prava.

Skupina je osnovana u siječnju 2018.

Novosti u vezi s programom rada Skupine možete naći u dokumentu u nastavku. (Word dokument)

Downloads

2024 Country visits Programme
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2020-2021
Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019
EESC FRRL Group visits methodology