Odnosi s nacionalnim gospodarskim i socijalnim vijećima u Europskoj uniji

This page is also available in

EGSO vodi mrežu nacionalnih gospodarskih i socijalnih vijeća s kojima dijeli misiju i zadaću: doprinos izgradnji povjerenja građana i građanki u javna tijela. Većina od 27 država članica EU-a ima nacionalno gospodarsko i socijalno vijeće koje osigurava sudjelovanje gospodarskih i socijalnih dionika u donošenju javnih odluka.

Neformalni godišnji sastanci predsjednika/predsjednica i glavnih tajnika/tajnica gospodarskih i socijalnih vijeća EU-a i EGSO-a postali su najvažnija sastavnica njihove dugotrajne i strukturirane suradnje. Svrha je sastanaka razmjenjivati mišljenja o sastavu, funkcioniranju i tekućem radu pojedinačnih institucija, isticati najbolje prakse i raspravljati o aktualnim europskim pitanjima i temama kojima se bave sva gospodarska i socijalna vijeća.

S obzirom na tekuću europsku integraciju, tehnološku transformaciju i sve veći stupanj globalizacije, sve je hitnija potreba za konkretnijom suradnjom usmjerenom na važna aktualna europska pitanja. Godišnje okupljanje predsjednika/predsjednica i glavnih tajnika/tajnica obično završava zajedničkom izjavom koja sadrži konkretne preporuke i prijedloge o politikama EU-a upućene predsjednicima i predsjednicama europskih institucija.

U praktičnom smislu, suradnja se odvija u okviru EGSO-ove Skupine za europski semestar, na redovitim zajedničkim konferencijama i seminarima o aktualnim pitanjima te putem zajedničkog portala CESlink.

Iako se organizacijske strukture, sastav i metode rada nacionalnih gospodarskih i socijalnih vijeća znatno razlikuju, njihova suradnja s EGSO-om vrlo je djelotvoran način za približavanje rada u Bruxellesu europskim građanima i građankama te za bolje uključivanje civilnog društva u postupak donošenja odluka u EU-u.