Migracija i azil

Dalekosežna i sveobuhvatna europska migracijska politika i politika azila koja počiva na solidarnosti jedan je od temeljnih ciljeva Europske unije. Cilj migracijske politike je postizanje uravnoteženog pristupa rješavanju pitanja zakonite i nezakonite imigracije.

Organizirano civilno društvo ima jednu od ključnih uloga u pružanju socijalne dimenzije i stvaranju dodane vrijednosti europskim imigracijskim politikama. Civilno društvo svojom potporom izbjeglicama i migrantima također pridonosi ljudskijem upravljanju migracijom i uspješnoj integraciji novopridošlim osobama. Socijalno uključivanje novopridošlih osoba može se provoditi samo na razini najbližoj građanima, kao što su radna mjesta, škole i organizacije.

Pitanjima u području migracije bavi se Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo (SOC) ili Stručna skupina za vanjske odnose (REX). Tematska studijska skupina za imigraciju i integraciju (IMI) djeluje pod okriljem stručne skupine SOC te organizira događanja usmjerena na ulogu civilnog društva u integraciji i upravljanju migracijom.

Skupina SOC također obavlja poslove tajništva za Europski migracijski forum, koji EGSO organizira u suradnji s Europskom komisijom. Europski migracijski forum platforma je za dijalog između civilnog društva i europskih institucija o pitanjima vezanima uz migraciju, azil i integraciju državljana trećih zemalja. Na njoj se najmanje jednom godišnje okupljaju predstavnici organizacija civilnog društva, lokalnih i regionalnih vlasti, država članica i institucija EU-a.