Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo (SOC)

Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo (SOC) priprema aktivnosti EGSO-a u nizu područja politika, primjerice u području zapošljavanja i radnih uvjeta, obrazovanja i osposobljavanja, temeljnih i građanskih prava, zdravstva, socijalne politike i socijalnih prava, rodne ravnopravnosti, pitanja povezanih s invaliditetom, uključivanjem Roma, migracija i azila, pravosuđa i unutarnjih poslova (uključujući imigraciju).

Glavne aktivnosti Stručne skupine obuhvaćaju i područja kao što su suzbijanje pandemije COVID-a 19 i oporavak od nje, temeljna prava i vladavina prava, europski stup socijalnih prava i popratne mjere, budućnost rada te migracije i azil. Skupina SOC također obavlja poslove tajništva za Europski migracijski forum, koji EGSO organizira u suradnji s Europskom komisijom.

Specijaliziranije zadaće obavljaju sljedeća stalna tijela SOC-a: Promatračka skupina za tržište rada (LMO), Ad hoc skupina za temeljna prava i vladavinu prava (FRRL), Tematska studijska skupina za imigraciju i integraciju (IMI), Tematska studijska skupina za prava osoba s invaliditetom (DIS) i Tematska studijska skupina za uključivanje Roma (ROMA).

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023