Temeljna i građanska prava

This page is also available in

EU nije samo zajedničko tržište već i unija zajedničkih vrijednosti koje oblikuju europski identitet. Te vrijednosti utvrđene su Ugovorom o Europskoj uniji i njima su također obuhvaćena prava, slobode i načela navedena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima: „nedjeljivim, univerzalnim vrijednostima ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti i solidarnosti; [Unija] se temelji na načelima demokracije i vladavine prava. Ona pojedinca postavlja u središte svojeg djelovanja uspostavom građanstva Unije i stvaranjem područja slobode, sigurnosti i pravde.“

Poveljom se u jednom tekstu objedinjuju sva osobna, građanska, politička, gospodarska i socijalna prava koja građani EU-a uživaju i koja se pri provedbi zakonodavstva EU-a primjenjuju na institucije EU-a i države članice.

Svaki građanin pojedine države članice, osim što posjeduje osobno nacionalno državljanstvo koje mu pripada, ujedno je i građanin Europske unije. Prava koja su sastavni dio građanstva EU-a među ostalim uključuju pravo na slobodno kretanje i slobodan boravak unutar EU-a. Skupina od milijun europskih građana može se izravno obratiti Europskoj komisiji i predložiti određenu inicijativu (europska građanska inicijativa).

EGSO je vrlo aktivan u promicanju temeljnih prava, vladavine prava i demokracije te osobito u borbi protiv diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, invaliditeta ili spola.