Nagrada za razvoj civilnog društva

This page is also available in

Nagrada za izvrsnost u inicijativama civilnog društva

Cilj je Nagrade EGSO-a za razvoj civilnog društva, pokrenute 2006. godine, nagraditi i potaknuti konkretna postignuća i inicijative organizacija civilnog društva i/ili pojedinaca na svim razinama – europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj – koji u znatnoj mjeri doprinose promicanju europskog identiteta i integracije.

Te inicijative i postignuća trebaju biti kreativni i inovativni te imati dugoročan i pozitivan učinak na percepciju građana o Europi i na proces integracije.

Predsjednik EGSO-a određuje konkretnu temu svakog izdanja nagrade.

Dodjeljivanjem ove nagrade Odbor želi podići svijest o znatnom doprinosu koji organizacije civilnog društva i/ili pojedinci mogu dati stvaranju europskog identiteta i građanstva time što u praksi provode zajedničke vrijednosti na kojima počiva europska integracija.

Za više informacija o Nagradi EGSO-a za razvoj civilnog društva obratite se timu za Nagradu za razvoj civilnog društva