You are here

Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša (NAT)

Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša (NAT) nadležna je za širok raspon tema, kao što su zajednička poljoprivredna politika (ZPP), prehrambena održivost, zaštita okoliša, kružno gospodarstvo, provedba ciljeva održivog razvoja UN-a i klimatske promjene.

Kvaliteta zraka, biološka raznolikost, gospodarenje otpadom, ribarstvo, šumarstvo, ekološki uzgoj, sigurnost hrane, dobrobit životinja i civilna zaštita samo su neke od konkretnih tema na kojima radimo.

Stručnom skupinom trenutačno predsjeda Brendan Burns iz Skupine I. (Skupina poslodavaca), koji je član Odbora od 2006. Skupina se sastoji od 98 članova.

Osim izrade mišljenja, Stručna skupina organizira i brojna savjetovanja i konferencije u cilju prikupljanja stajališta civilnog društva. Raspolaže opsežnom mrežom kontakata unutar institucija EU-a, nacionalnih vlasti, gospodarskih i socijalnih partnera te nevladinih organizacija.

Uvjereni smo da bi se boljom poljoprivrednom politikom i politikom na području okoliša mogla osigurati rješenja za gospodarsku krizu, koja ima veoma štetan učinak na rast, zaposlenost i kupovnu moć.

Moramo zaštiti 40 milijuna radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru, očuvati svoje šume i ruralna područja te smanjiti rasipanje hrane s obzirom na to da trećina naše proizvodnje trenutačno završava u otpadu.

Imajući taj cilj u vidu, Stručna se skupina u najnovije vrijeme bavi praktičnim temama kao što su reforma ZPP-a, uravnotežen teritorijalni razvoj, održivi prehrambeni sustavi, provedba Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama i prelazak na održiviju europsku budućnost.

Downloads

NAT - Workgramme 2015-2018