Skupina poslodavaca (Skupina I.)

Omogućujemo da se glas poduzetnika čuje na europskoj razini.

Skupina poslodavaca (Skupina I.) okuplja poduzetnike i predstavnike udruženja poduzetnika koji djeluju u velikom broju poslovnih sektora, od industrije do maloprodaje i od poljoprivrede do usluga, i koji predstavljaju sva poduzeća, od MSP-ova do velikih poduzeća. Naši članovi aktivni su u poslovnom svijetu i svakodnevicu rada poduzeća u svim državama članicama EU-a predstavljaju na europskoj razini. Žele iskoristiti vlastito iskustvo za unapređenje europskog projekta.

Rad Skupine poslodavaca temelji se na prioritetima koji odražavaju glavne potrebe europskih poduzeća. Kako bi bili u skladu s dinamikom u kojoj posluju europska poduzeća, ti se prioriteti redovito preispituju. Naši trenutačni prioriteti jesu:

  • promicanje vrijednosti EU-a,
  • jačanje ekonomskih temelja,
  • ostvarivanje vodećeg položaja EU-a u digitalizaciji,
  • iskorištavanje mogućnosti koje pruža proaktivno djelovanje u području klime.

Skupina poslodavaca udruženim naporima nastoji stvoriti europsko poslovno okruženje koje poslodavcima pruža prilike za rast i uspjeh.

Blisko surađujemo sa šest najvećih europskih poslovnih organizacija, a to su BusinessEurope, Copa-Cogeca, EUROCHAMBRES, EuroCommerce, SGI Europe i SMEunited. Oni su važni saveznici u razmjeni stručnog znanja i osiguravanju naše vidljivosti. Uz to često surađujemo s mnogim drugim institucijama i poslovnim organizacijama na nacionalnoj i europskoj razini.Prioriteti