Skupina poslodavaca (Skupina I.)

This page is also available in

Skupina poslodavaca (Skupina I.) okuplja poduzetnike i predstavnike udruženja poduzetnika koji djeluju u industrijskom, trgovinskom, uslužnom i poljoprivrednom sektoru u državama članicama EU-a. Članovi su aktivni u poslovnom svijetu te su u doticaju sa stvarnim stanjem na terenu. Iskreno su predani iskorištavanju vlastitog iskustva za unapređenje europskog projekta.

Skupina promiče europsku integraciju podupiranjem razvoja poduzeća, koja igraju ključnu ulogu u razvoju prosperitetnog društva i otvaranju novih radnih mjesta.

U ovom izazovnom gospodarskom razdoblju EGSO je jedina europska institucija koja okuplja poduzetnike i osobe koje su u potpunosti uključene u gospodarski i društveni život svoje matične zemlje. Ti akteri omogućuju da se glas poduzetnika čuje na europskoj razini.

Blisko surađuje s pet najvećih europskih poslovnih organizacija, a to su BusinessEurope, CEEP, EUROCHAMBRES, EuroCommerce i UEAPME. Brojni članovi Skupine ujedno su članovi tih organizacija.

See also