Interesna skupina za slobodna zanimanja

This page is also available in

EGSO je u rujnu 2017. službeno uspostavio Interesnu skupinu za slobodna zanimanja koju čine članovi Odbora koji predstavljaju strukovne organizacije ili sami obavljaju slobodna zanimanja. Interesna je skupina započela s radom 1. siječnja 2018. Članovi Interesne skupine dolaze iz šest država članica – sa sjevera, juga, istoka i zapada Europske unije. Interesna skupina sastajat će se triput godišnje u cilju praćenja i razmatranja najnovijih političkih i zakonodavnih kretanja na europskoj razini koja utječu na obavljanje slobodnih zanimanja. Prethodno su se tim zadaćama bavili članovi interesne skupine koja je okupljala i članove iz sektora MSP-ova i obrtništva. Odluka o uspostavi zasebne interesne skupine za slobodna zanimanja dokaz je obnovljene predanosti postizanju njezine same svrhe, a to je osiguravanje toga da slobodna zanimanja djeluju na zajedničkim temeljima kako bi se u predstojećim godinama ostvario njihov potencijal u Europskoj uniji. U tom se pogledu izvanredni sastanak Skupine „Raznolikost Europe“ u Rimu pod nazivom „Slobodna zanimanja, pokretači razvoja Europe: ususret europskom manifestu slobodnih zanimanja“ može smatrati temeljem budućeg djelovanja Interesne skupine i doprinosom novoj metodi rada zasnovanoj na platformama zahvaljujući kojima će europski dionici moći doprinositi tom procesu.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society