INTERESNA SKUPINA ZA SLOBODNA ZANIMANJA

EGSO je u rujnu 2017. službeno uspostavio Interesnu skupinu za slobodna zanimanja koju čine članovi Odbora koji predstavljaju strukovne organizacije ili sami obavljaju slobodna zanimanja. Članovi Interesne skupine dolaze iz država članica iz raznih dijelova Europske unije.

Interesna skupina sastaje se triput godišnje u cilju praćenja i razmatranja najnovijih političkih i zakonodavnih kretanja na europskoj razini koja utječu na obavljanje slobodnih zanimanja. Ranije su se tim zadaćama bavili članovi interesne skupine koja je okupljala i članove iz sektora mikropoduzeća, MSP-ova i obrtništva. Odluka o uspostavi zasebne Interesne skupine za slobodna zanimanja dokaz je predanosti postizanju njezinog cilja, a to je osiguravanje toga da slobodna zanimanja djeluju na zajedničkim temeljima kako bi se u predstojećim godinama ostvario njihov potencijal u Europskoj uniji. U tom se pogledu izvanredni sastanak Skupine organizacija civilnog društva u Rimu pod nazivom „Slobodna zanimanja, pokretači razvoja Europe: ususret europskom manifestu slobodnih zanimanja“ može smatrati temeljem djelovanja Interesne skupine i doprinosom metodi rada zasnovanoj na platformama zahvaljujući kojima će europski dionici moći doprinositi tom procesu.

Interesna skupina svake godine organizira Dan slobodnih zanimanja posvećen pitanjima koja posebno utječu na obavljanje slobodnih zanimanja, kao što su digitalizacija i umjetna inteligencija.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society