Skupina organizacija civilnog društva

Prisutnost Skupine organizacija civilnog društva (Skupina III.), uz Skupinu poslodavaca i Skupinu radnika, Odboru daje dinamičnu snagu i omogućuje mu da u potpunosti zastupa interese raznih gospodarskih, socijalnih, profesionalnih i građanskih organizacija koje sačinjavaju civilno društvo u državama članicama.

U skladu s promjenama uvedenima Ugovorom iz Lisabona Skupina III. sastavljena je od „drugih predstavnika i dionika civilnog društva, osobito onih u ekonomskom, građanskom, profesionalnom i kulturnom području“.

Jedinstveno obilježje Skupine III. širok je spektar zastupljenih sektora. Njegovi članovi dolaze iz organizacija koje:

 • zastupaju interese akademske zajednice (stručnjaka iz područja prirodnih znanosti, ekonomista, sociologa itd.),
 • promiču sudjelovanje i osnaživanje građana,
 • promiču razvoj civilnog društva,
 • zastupaju interese potrošača,
 • rade u području okoliša, baštine i održivog razvoja,
 • zastupaju interese poljoprivrednika, ribarskih i obalnih zajednica, šumarstva,
 • promiču zaštitu ljudskih prava (pitanja koja se odnose na djecu, starije osobe, obitelji, rodnu ravnopravnost, marginalizirane i ugrožene skupine, migrante i izbjeglice, manjine, osobe s invaliditetom, žene i mlade),
 • zastupaju interese slobodnih zanimanja (odvjetnici, liječnici, inženjeri itd.),
 • Mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća i obrtništvo
 • promiču socijalnu ekonomiju (dobrotvorne organizacije, zadruge, zaklade, uzajamna društva i socijalna poduzeća).

Opći je cilj Skupine III. istinski ojačati participativnu demokraciju diljem Europske unije i osigurati da mišljenja EGSO-a o zakonodavnim prijedlozima EU-a odražavaju interese svih Europljana. Aktivnosti Skupine III. stoga se temelje na tri stupa:

 • raznolikost u demokraciji,
 • postizanje konsenzusa,
 • europski građanski angažman – lokalno djelovanje.

Tijekom mandatnog razdoblja Užeg predsjedništva od 2020. do 2025. Skupina će svoj rad usmjeriti na siromaštvo i ulogu organizacija civilnog društva u borbi protiv njega.

Downloads

2024 WORK PROGRAMME OF THE CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS’ GROUP (Subject to review according to developments during the year)