You are here

EESK Reglaments un EESK locekļu rīcības kodekss

2019. gada marts

Šī Reglamenta un EESK locekļu rīcības kodeksa versija tika pieņemta EESK pilnsapulcē 2019. gada 20. februārī un stājās spēkā 2019. gada 15. martā.

Downloads

Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC

See also