You are here

Жорж Дасис – председател на ЕИСК

За обединена, демократична, солидарна, мирна и просперираща Европа близо до гражданите

 • Профсъюзен деец в Гърция от 15-годишна възраст
 • Активист срещу режима на полковниците в Гърция (1967 г.–1974 г.)
 • Постоянен член на националния персонал на Общата федерация на труда в Белгия (FGTB) от 1976 г. до 1980 г.
 • От 1981 г. – представител на Общата конфедерация на труда в Гърция (GSEE) в Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), в Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC, бивша ICFTU) и в Международното бюро по труда (ILO)
 • От 1982 г. – член на Изпълнителния комитет на ETUC
 • Член на ЕИСК от 1981 г. до 1990 г. и от 2002 г. нататък
 • Председател на регионалната секция на ЕИСК от 1986 г. до 1990 г.
 • Един от основателите на Института по труда към GSEE (1990 г.) и секретар по международните отношения
 • Председател на секция ECO на ЕИСК от 2004 г. до 2008 г.
 • Председател на група „Работници“ на ЕИСК от 2008 г. до 2015 г.
 • Председател на ЕИСК от 2015 г. до 2018 г.

В ЕИСК Жорж Дасис е бил докладчик по редица становища, като например относно европейския минимален доход, социалния диалог в Икономическия и паричен съюз, и цената на отказа от Европа.

Downloads

For a united, democratic, solidarity-based, peaceful and prosperous Europe close to its people. Guidelines for European Union policies by President Georges Dassis