Налични езици:

Уводна статия

Както вероятно знаете, през месец май Европейският икономически и социален комитет отбеляза 60-ата си годишнина и с гордост разгледа постиженията си до днес. Освен това тази дата ни даде възможност да се замислим за ролята и бъдещето на ЕИСК, както и за мястото на гражданското общество в Европа днес и занапред — Европа, чиито основни ценности следва да бъдат отстоявани и затвърдени.

Отбележете си в календара

12.7.2018 г., Брюксел

16-о заседание на ВКГ на ЕС в рамките на ССТ между ЕС и Република Корея

 

13.7.2018 г., Брюксел

1-во заседание на ВКГ на ЕС в рамките на ВИТС между ЕС и Канада

 

17.7.2018 г., Подгорица

11-о заседание на Съвместен консултативен комитет на гражданското общество „ЕС – Черна гора“

 

17.7.2018 г., Брюксел

Пета среща на мрежата „ЕС — Африка“ на заинтересованите страни от икономическата и социалната сфера

Европа на работа

Видеоматериалът „Европа на работа“ отбелязва 60-та годишнина на Европейския икономически и социален комитет. В него се показват конкретни примери от областите на дейност, в които ЕИСК и неговите членове са допринесли за положителни промени в живота на европейските граждани през годините.

Накратко

Австрийско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Австрия ще председателства Съвета на Европейския съюз от 1 юли до 31 декември 2018 г. „Европа, която закриля“ е девизът, избран от правителството на канцлера Себастиан Курц. В програмата са включени теми като: сигурността и миграцията, запазването на конкурентоспособността чрез цифровизацията, стабилността на съседните страни и приближаването на Западните Балкани към ЕС. Председателството ще продължи преговорите за Брексит. Преди окончателното оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, предвидено за 29 март 2019 г., всички национални парламенти в държавите членки на ЕС трябва да ратифицират окончателно споразумение за Брексит. Председателството на ЕС ще продължи и преговорите за многогодишната финансова рамка 2021—2027 г. Министърът по европейските въпроси Гернот Блюмел ще гостува на ЕИСК по време на пленарната сесия през юли (11 и 12 юли 2018 г.), за да представи работната програма и отговори на въпросите на членовете на ЕИСК. (eh)

Никой не бива да изостава от цифровата революция

Това беше основното послание на конференцията за цифровизацията, организирана от Европейския икономически и социален комитет на 19 юни в Австрия

Финансови услуги за потребители: позициите на ЕИСК намират подкрепа по време на местна проява в Испания

Необходимо е да се изгради доверие у потребителите в трансграничните финансови услуги в Европа, за да се увеличи делът им. Понастоящем той е едва 7 %. Това беше подчертано по време на конференция, организирана от г-н Карлос Триас Пинто, член на ЕИСК. Конференцията се проведе на 24 май в представителството на Европейската комисия в Мадрид. Член на ЕП Отмар Карас съобщи, че Европейският парламент ще предаде някои от ключовите предложения на ЕИСК в своя отговор на предложения от Комисията план за действие в областта на финансовите услуги за потребители.

Регионите премахват постепенно въглищата в Европа: ЕИСК следи внимателно ситуацията в Германия

Първата кръгла маса за въгледобивните райони в преход се проведе на 29 май 2018 г. в Гревенбройх, Германия. В дискусията участваха членове на ЕИСК, представител на Комисията и редица местни участници.

Наръчникът за ерата на цифровите технологии все още не е написан, но Европа има нужда от план

ЕИСК обсъжда цифровизацията и неравнопоставеността на Глобалния медиен форум на Дойче Веле, проведен в Бон от 11 до 13 юни

Генералният секретар на ЕИСК Луис Планас е номиниран за министър в испанското правителство на Педро Санчес

На 6 юни Луис Планас беше поканен от премиера Педро Санчес да влезе в състава на испанското правителство, заемайки поста министър на земеделието, рибарството и храните. С 35-годишен опит в областта на европейските въпроси, той е емблематична фигура в историята на институциите на Европейския съюз в качеството си на дипломат, високопоставен служител на Комисията, член на Европейския парламент и застъпник за силен, единен и солидарен Европейски съюз. За този защитник на европейската кауза „ЕС няма алтернатива“.

Мади Шарма сред 100-те най-влиятелни личности в областта на политиката за равенство между половете

Членът на ЕИСК Мади Шарма беше включена в списъка на 100-те най-влиятелни личности в областта на политиката за равенство между половете в света за 2018 г.

Финландският член на ЕИСК г-жа Пирко Раунемаа получи наградата „Делегат на годината“ 2018 г. на устните преводачи

На 23 май в Брюксел финладските устни преводачи от Европейската комисия връчиха на Пирко Раунемаа, финладски член на ЕИСК от група „Многообразие Европа“, наградата „Делегат на годината“ 2018 г.

Разширеното председателство на ЕИСК на посещение в Краков, Полша, по следите на паметта

Председател Лука Жайе и разширеното председателство на Европейския икономически и социален комитет посетиха в Полша, на 10, 11 и 12 юни 2018 г., за провеждане на учредително заседание на новото председателство на ЕИСК.

На 1 юли 2018 г. Петер Линдвалд-Нилсен приключва работата си като началник на отдел „Комуникация“

В продължение на десет години Петер Линдвалд-Нилсен работи с пресаташета и други експерти в областта на връзките с обществеността, изображенията, графичния дизайн и социалните медии. Това беше период на запомнящи се заглавия, по-къси и по-дълги статии, прессъобщения, политически, социални, културни и кулинарни прояви, усилен труд, разговори и най-важното – споделени усмивки. Мотото на Петер е, че смехът сближава, защото няма нищо по-човешко от това да се посмеем заедно. Петер обогати нашия език, насърчавайки ни да казваме „ДА“ вместо „НЕ“, „ИНВЕСТИРАМЕ“ вместо „ИЗРАЗХОДВАМЕ“ и „РЕШЕНИЕ“ вместо „ПРОБЛЕМ“.

Нови публикации

Цифрово издание – Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) – 60 години ангажираност

Гражданското общество в действие за бъдещето на Европа!

Създаден с Римските договори през 1957 г., Комитетът провежда първата си пленарна сесия преди 60 години на 19 май 1958 г. Оттогава историята на Комитета е свързана с тази на процеса на европейска интеграция, за който не е спирал да работи.

Новини от ЕИСК

ЕИСК навършва 60 години и поема ангажимент за решителни и далновидни действия за по-добра Европа

В речта си по случай 60-ата годишнина на Европейския икономически и социален комитет, произнесена на 24 май тази година, председателят на ЕИСК Лука Жайе изрази твърдата решимост на Комитета да не почива на лаврите си и очерта бъдещата линия на действие на ЕИСК, основаваща се на седем приоритета: Европейските лидери на най-високо равнище са съгласни, че гражданското пространство е, и трябва да остане, основен елемент от европейската. демокрация

Награда на ЕИСК за гражданското общество за 2018 г.: „Идентичности, европейски ценности и културно наследство в Европа“

През последните няколко години световните тенденции поставиха на изпитание европейския проект. Вътрешните разделения, чувството на недоволство сред гражданите и силно увеличеният приток на мигранти завариха неподготвени населението и всички управленски ешелони, което води до усилване на националистическата реторика и заплашва взаимната солидарност.

„Директните плащания трябва да се прилагат само за активните земеделски стопани“, посочва ЕИСК, като призовава за специална подкрепа за младите земеделски стопани

ЕИСК подкрепя силна и добре финансирана ОСП и увеличение на бюджета на ЕС до 1,3 % от БНД в съответствие с ръста на икономиката на ЕС. Трябва да се осигури подходящо финансиране за ОСП в отговор на ниските доходи на земеделските стопани и селскостопанските работници, инфлацията и евентуален дефицит в резултат на Брексит, както и за да се покрият допълнителните изисквания в областта на опазването на околната среда и изменението на климата.

27 рециклирани бутилки за изработването на една тениска

Една успешна стратегия за пластмасите трябва да бъде насочена към ефективни мерки в сферата на образованието и обучението, за да се насърчи зачитането на динамичното равновесие на биосферата. За да се направи пластмасата по-пригодна за рециклиране и да се ускори преходът към кръгова икономика, е необходимо да се създадат стимули в областта на проектирането и поведението, както и общи технически и регулаторни стандарти.

За новите форми на труд са необходими по-прозрачни и предвидими условия на труд

С увеличаването на гъвкавите и нетипичните форми на заетост в ЕС от решаващо значение е да се направят по-прозрачни и предвидими условията на труд за всички работници, което може да бъде постигнато най-добре посредством социален диалог и колективно договаряне на национално равнище — това се твърди в становището на ЕИСК относно предложението на Комисията за директива за прозрачни условия на труд.

Европейската система за ДДС трябва спешно да бъде адаптирана към развитието на пазара

ЕИСК приветства предложенията на Европейската комисия за План за действие във връзка с ДДС, чиято цел е да облагодетелства крайния потребител, но призовава за някои промени. Той призовава държавите членки да положат максимални усилия, за да приложат предложените реформи и да постигнат напредък във въвеждането на окончателна система за данък добавена стойност (ДДС) в разумен срок.

Инвестициите във високопроизводителни изчислителни технологии ще бъдат от полза за нашето благосъстояние, конкурентоспособност и работни места

ЕИСК подкрепя инициативата на Европейската комисия за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии и заявява, че тази ключова технология ще помогне за справянето с най-големите предизвикателства, пред които е изправено обществото днес, и в крайна сметка това ще бъде от полза за нашето благосъстояние, конкурентоспособност и създаването на работни места.

Бъдещето на Западните Балкани трябва да бъде европейско

Над 100 представители на гражданското общество приеха документ, който представлява техния принос за срещата на върха на държавните глави от ЕС и Западните Балкани в София на 15 май.

Участниците в тази конференция на високо равнище бяха убедени, че разширяването на ЕС, и по-специално разпространението на неговите демократични ценности и законови стандарти в региона на Западните Балкани, е в интерес и на страните от този регион, и на ЕС.

Търговия, инвестиции, социална сигурност и солидарност – основни теми на 16-ата кръгла маса на гражданското общество „ЕС – Китай“

„Приносът на гражданското общество обогатява многостранното партньорство между Европейския съюз и Китайската народна република и подобрява международните отношения“, заявиха председателят на ЕИСК Лука Жайе и заместник-председателя на Икономическия и социален съвет на Китай Ян Чунгуей по време на проведената между техните институции 16-а кръгла маса.

Споразумение за асоцииране между ЕС и Меркосур е възможно само ако носи ползи и за двете страни

 Европейският икономически и социален комитет подчертава, че споразумението не следва да ощетява нито един сектор, регион или държава

Европейският съюз заема първо място сред икономиките в света, а Меркосур – шесто. В своето становище Към споразумение за асоцииране между ЕС и Меркосур, прието на пленарната сесия на 24 май, Европейският икономически и социален комитет посочва, че подписването на споразумението за асоцииране (СА) ще донесе значителни ползи и за двете страни.

Европейският съюз не може да забрави своите ценности при разработването на изкуствен интелект, заявяват създателите на политиките на ЕС

На първата среща на високо равнище на заинтересованите страни относно изкуствения интелект, организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Европейската комисия на 18 юни в Брюксел, беше изтъкнато, че ЕС трябва да гарантира, че изкуственият интелект е безопасен, безпристрастен и съобразен с европейските ценности.

Трети европейски ден на предприятията от социалната икономика – време е за признание и разрастване

„Сега е моментът предприятията от социалната икономика да демонстрират европейските ценности във време, когато ЕС е изправен пред огромни предизвикателства“, заяви Ариан Родер, член на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), която откри третия европейски ден на предприятията от социалната икономика (ПСИ).

Девето издание на Дните на отворените врати на ЕИСК: ерата на цифровите технологии се нуждае от човешки умения и собствена правна среда

Гражданство, демокрация и култура в цифровизирана Европа беше мотото на Дните на отворените врати 2018 г., организирани от Групата за връзка на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел на 24 и 25 май.

Регионалните икономически ползи от енергийния преход често са пренебрегвани

На 31 май Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) проведе изслушване на тема „Енергиен преход в европейските региони“, за да изведе на преден план регионалните икономически ползи от прехода към децентрализирано и нисковъглеродно енергоснабдяване — тема, която до голяма степен остава непроучена въпреки факта, че преходът е с ясно изразено регионално измерение.

Бюджетното предложение на Европейската комисия не е достатъчно амбициозно в политически план

Представеното от Европейската комисия предложение за многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2021—2027 г. не е достатъчно широкообхватно и амбициозно в политически план това беше едно от основните заключения на конференция на тази тема, организирана от ЕИСК. Желателно е в кратки срокове да бъде постигнато споразумение за подходящ и надлежно реформиран дългосрочен бюджет.

Новини от групите

Проучване относно реализиране на европейския стълб на социалните права

от група „Работници“ на ЕИСК

Проучване на Европейската социална обсерватория за Европейския икономически и социален комитет по искане на група „Работници“.

„В защита на многообразието“

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Посещавал съм лагера Аушвиц-Биркенау няколко пъти и всеки път съм съкрушен от ужасите и нехуманното отношение на едни човешки същества спрямо други хора. Изпитвам и други чувства, които се променят при всяко посещение. Вероятно можеше да се очаква, и дори се надявах, че посещението на разширеното председателство на ЕИСК в концентрационните лагери на 12 юни ще ни накара да се замислим за миналото, но и не по-малко за настоящето и бъдещето.

Бъдещето на Европа — гледната точка на работодателите

от група „Работодатели“ на ЕИСК

По-последователно, по-обединено и с по-малко бюрокрация — така виждат бъдещето на Европа работодателите. Предприемаческите кръгове запазват непоколебимите си проевропейски нагласи и желаят да изпълняват активна роля по отношение на оформянето на бъдещето на ЕС. Участниците в конференцията на тема „Бъдещето на Европа — гледната точка на работодателите“, която се проведе на 21 юни 2018 г. в Мадрид, Испания, изтъкнаха конкретни примери за недостатъци на ЕС и небелязаха решения за в бъдеще.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

60-ата годишнина на ЕИСК беше отбелязана със спектакъла „Songs of Longing“

Културната проява, с която беше отбелязана 60-ата годишнина на ЕИСК, без съмнение беше уникално и запомнящо се представление, съчетаващо различни елементи от културния и творческия спектър.