Europa

This page is also available in:

W Europie EKES utrzymuje stosunki z partnerami społecznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na Bałkanach Zachodnich, w krajach wschodniego sąsiedztwa, w państwach EOG-EFTA: Islandii, Liechtensteinie i Norwegii, oraz w Zjednoczonym Królestwie.

Komitet Monitorujący ds. Bałkanów Zachodnich – stały wewnętrzny organ EKES-u – stanowi główne narzędzie koordynacji działań EKES-u w tym regionie. Elementem prac komitetu jest Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Bałkanów Zachodnich, które odbywa się dwa razy w roku.

EKES współpracuje także dwustronnie z państwami z Bałkanów Zachodnich, które rozpoczęły negocjacje akcesyjne, oraz z Turcją – za pośrednictwem wyspecjalizowanych organów utworzonych na podstawie układów o stowarzyszeniu między tymi krajami a UE. Organy te – tj. wspólne komitety konsultacyjne – służą włączeniu partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w monitorowanie reform i innych procesów poprzedzających ewentualne przystąpienie do UE. Każdy komitet składa się z równej liczby członków EKES-u i przedstawicieli kraju partnerskiego i zbiera się zazwyczaj raz lub dwa razy w roku.

EKES powołał również Komitet Monitorujący ds. Wschodnich Sąsiadów UE, organ wewnętrzny odpowiedzialny za umacnianie stosunków ze społeczeństwem obywatelskim w państwach regionu, tzn. w Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainie.

Najważniejszymi mechanizmami współpracy z Armenią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą są platformy społeczeństwa obywatelskiego, które umożliwiają organizacjom społeczeństwa obywatelskiego z UE i z kraju partnerskiego monitorowanie wdrażania umów UE z danym krajem oraz projektów zaleceń dla odpowiednich władz. Ponadto w 2022 r. Ukraina i Mołdawia zostały krajami kandydującymi.

Jeśli chodzi o Białoruś i Rosję, rozwijane są stosunki z tymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, które nadal działają swobodnie, a z których większość ma teraz siedzibę na terytorium UE. Dla EKES-u jest ważne, aby podtrzymywać dialog, czekając na poprawę warunków w przyszłości.

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) łączy państwa członkowskie UE i trzy kraje EOG-EFTA (Islandię, Liechtenstein i Norwegię) w ramach rynku wewnętrznego, gdzie obowiązuje swoboda przepływu towarów, usług i kapitału oraz przemieszczania się osób. EKES wchodzi w skład Komitetu Konsultacyjnego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym omawia się kwestie wspólnego zainteresowania z przedstawicielami partnerów społecznych z krajów EOG-EFTA.

W EKES-ie działa także Komitet Monitorujący UE–Zjednoczone Królestwo, który odpowiada za monitorowanie stosunków UE ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego. Prace komitetu koncentrują się zwłaszcza na realizacji umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE oraz Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej. Na ten temat komitet prowadzi bieżące rozmowy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego ze Zjednoczonego Królestwa. Ponadto zajmuje się kwestią wdrażania umowy o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE. W tym zakresie współpracuje z kolei z wewnętrzną grupą doradczą UE, ustanowioną na mocy tej umowy.

 • The 7th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 19 September 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Georgia Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in Georgia as well as in the European Union.

  At the fifth meeting, the Members of the Platform assessed the state of play of the implementation of the EU-Georgia Association Agreement and adopted reports on 10 years of Eastern Partnership from the Georgian perspective, labour safety at workplace and on rights of migrants in Georgia.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the fourth joint meeting in Chisinau, Moldova, on 5 July 2019.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held a joint meeting in Chisinau, Moldova, on 17 October 2017.

 • The 3rd meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 6 April 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 4th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 June 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 29 October 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 6th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 Jun 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 23 May 2019 in Brussels. During the meeting, a debate was held assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. Reports on public integrity framework in Moldova were discussed. Platform members also had a look at the update of past declarations adopted by the CSP, more specifically through a progress report on the implementation status of the DCFTA with Moldova and a debate on Dniester Water Management.

 • For the 13th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.

  This 13th JCC was held in Podgorica and tackled issues such as:

  • The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process
  • Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)
  • Chapter 27 of the accession negotiations – Environment and climate change
  • Overview of the media and civil society in Montenegro

  A joint declaration was adopted at the meeting. The joint declaration will be distributed to all relevant EU institutions, as well as to the Montenegrin authorities.