Komitet Monitorujący ds. Handlu Międzynarodowego

This page is also available in

Zdaniem Komitetu Monitorującego ds. Handlu Międzynarodowego handel, ujęty we właściwe ramy polityki, może być skutecznym motorem wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i zrównoważonego rozwoju. Rola handlu będzie kluczowa zwłaszcza w promowaniu zrównoważonej odbudowy gospodarczej po COVID-19 i umożliwieniu przedsiębiorstwom odtworzenia i reorganizacji zakłóconych łańcuchów wartości. Jednym z głównych wyzwań dla tego komitetu będzie zajęcie się rosnącą liczbą zagadnień związanych z handlem, które ma monitorować, oraz ich szerokim zakresem geograficznym (sień handlowa UE i nie tylko). Komitet zwróci szczególną uwagę na skuteczną egzekwowalność wszystkich elementów umów handlowych, co jest warunkiem zagwarantowania równych warunków działania dla partnerów handlowych.