Komitet Monitorujący ds. Handlu Międzynarodowego

This page is also available in

Komitet Monitorujący ds. Handlu Międzynarodowego ma za zadanie zapewnienie regularnego i spójnego zaangażowania EKES-u w sprawy związane z handlem międzynarodowym. Główne cele komitetu to:

  • monitorowanie wielostronnych negocjacji handlowych w ramach WTO i innych stosownych negocjacji wielostronnych
  • monitorowanie różnego rodzaju dwustronnych negocjacji handlowych UE
  • udział w kształtowaniu unijnej polityki handlu.