Komitet Monitorujący ds. Handlu Międzynarodowego

Zdaniem Komitetu Monitorującego ds. Handlu Międzynarodowego handel, ujęty we właściwe ramy polityki, może być skutecznym motorem wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i zrównoważonego rozwoju. Rola handlu będzie kluczowa zwłaszcza w promowaniu zrównoważonej odbudowy gospodarczej po COVID-19 i umożliwieniu przedsiębiorstwom odtworzenia i reorganizacji zakłóconych łańcuchów wartości. Jednym z głównych wyzwań dla tego komitetu będzie zajęcie się rosnącą liczbą zagadnień związanych z handlem, które ma monitorować, oraz ich szerokim zakresem geograficznym (sień handlowa UE i nie tylko). Komitet zwróci szczególną uwagę na skuteczną egzekwowalność wszystkich elementów umów handlowych, co jest warunkiem zagwarantowania równych warunków działania dla partnerów handlowych.