Komitet Monitorujący ds. Bałkanów Zachodnich

This page is also available in

Komitet Monitorujący ds. Bałkanów Zachodnich ustanowiono w 2004 r. w celu monitorowania wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych w państwach Bałkanów Zachodnich (zwłaszcza tych, dla których nie powołano wspólnych dwustronnych organów społeczeństwa obywatelskiego) oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i konsolidacji demokracji w tym regionie. Składa się z członków EKES-u i spotyka się do czterech razy w roku, w UE lub w regionie Bałkanów Zachodnich, aby odbywać konsultacje z przywódcami politycznymi i podmiotami społeczeństwa obywatelskiego.

Priorytetami Komitetu Monitorującego są: kryzysy związane z uchodźcami i migracją, rozwój społeczno-ekonomiczny, walka z korupcją, prawa podstawowe oraz prawa i współistnienie różnych mniejszości, wolność słowa, praworządność i dialog społeczny.

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Bałkanów Zachodnich [The Western Balkans Civil Society Forum]

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Bałkanów Zachodnich odbywa się co dwa lata w jednym z państw regionu. Tematyka forum odzwierciedla priorytety Komitetu Monitorującego ds. Bałkanów Zachodnich. Forum skupia znaczną liczbę organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym uczestników wysokiego szczebla reprezentujących instytucje unijne i region. Wspiera dialog ze społeczeństwem obywatelskim i współpracę regionalną. Na zakończenie forum przyjmowana jest deklaracja zawierająca zestaw konkretnych zaleceń dla rządów państw Bałkanów Zachodnich i instytucji unijnych.