Wspólny Komitet Konsultacyjny UE–Macedonia Północna

This page is also available in

Wspólny Komitet Konsultacyjny (WKK) UE–Macedonia Północna to platforma społeczeństwa obywatelskiego ustanowiona między EKES-em a społeczeństwem obywatelskim Macedonii Północnej (partnerami społecznymi i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego). Jego postawą prawną jest układ o stabilizacji i stowarzyszeniu; Komitet został ustanowiony na podstawie decyzji politycznej podjętej podczas czwartego posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w dniu 24 lipca 2007 r. Wspólny Komitet Konsultacyjny Społeczeństwa Obywatelskiego składa się z członków z każdej ze stron.

WKK umożliwia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego z obu stron monitorowanie postępów Macedonii Północnej na drodze do integracji z UE oraz przyjmowanie zaleceń do wiadomości rządu tego państwa i instytucji unijnych. WKK UE–Macedonia Północna odbył osiem posiedzeń do czasu zawieszenia jego aktywności w październiku 2013 r. w wyniku braku negocjacji akcesyjnych. Jego prace powinny zostać wznowione po rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z UE. W międzyczasie w kraju tym nadal będą regularnie organizowane wysłuchania.