Europa

This page is also available in:

I Europa opretholder EØSU forbindelserne med arbejdsmarkedets parter og civilsamfundets organisationer på Vestbalkan, i de østlige nabolande, i EØS-EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge samt i Storbritannien.

Opfølgningsudvalget for det vestlige Balkan, som er et permanent, internt EØSU-organ, er det vigtigste instrument til koordinering af EØSU's aktiviteter i regionen. Civilsamfundsforummet for det vestlige Balkan, der afholdes hvert andet år, er en del af opfølgningsudvalgets arbejde.

EØSU har også et bilateralt samarbejde med de lande på Vestbalkan, der har indledt tiltrædelsesforhandlinger, samt med Tyrkiet, gennem særlige organer oprettet på basis af associeringsaftaler mellem de pågældende lande og EU. Formålet med disse blandede rådgivende udvalg er at inddrage arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationerne i overvågningen af førtiltrædelses- og reformprocessen hen imod et eventuelt EU-medlemskab. Hvert enkelt organ består af lige mange medlemmer fra EØSU og partnerlandene, og de mødes normalt to gange om året.

EØSU har også nedsat et opfølgningsudvalg for de østlige nabolande, som er et internt organ med ansvar for at styrke forbindelserne med civilsamfundet i landene i denne region, dvs. Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraine.

De vigtigste samarbejdsmekanismer med Armenien, Georgien, Moldova og Ukraine er civilsamfundsplatformene, som giver civilsamfundsorganisationer fra både EU og partnerlandene mulighed for at overvåge gennemførelsen af aftaler mellem EU og de pågældende lande og udarbejde henstillinger til de relevante myndigheder. Desuden blev Ukraine og Moldova kandidatlande i 2022.

Men hensyn til Belarus og Rusland udvikles der forbindelser med de civilsamfundsorganisationer, der stadig opererer frit, hvoraf de fleste befinder sig på EU's territorium. EØSU mener, at det er vigtigt at holde dialogen i live i afventning af bedre vilkår i fremtiden.

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) omfatter EU-medlemsstaterne og de tre EØS-EFTA-stater (Island, Liechtenstein og Norge), der danner et indre marked, hvor varer, tjenesteydelser og personer kan bevæge sig frit. EØSU er medlem af det rådgivende udvalg for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor spørgsmål af fælles interesse drøftes med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter fra EØS-EFTA-landene.

Endelig har EØSU nedsat opfølgningsudvalget EU/UK, der er ansvarligt for at overvåge forbindelserne mellem EU og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland fra civilsamfundets synsvinkel. Opfølgningsudvalgets arbejde har navnlig fokus på gennemførelsen af udtrædelsesaftalen mellem EU og UK og protokollen om Irland og Nordirland, som det har en igangværende samtale om med civilsamfundsorganisationer fra UK. Det har ligeledes fokus på gennemførelsen af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK, som opfølgningsudvalget EU/UK samarbejder om med EU's interne rådgivende gruppe under handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK.

 • The 7th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 19 September 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Georgia Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in Georgia as well as in the European Union.

  At the fifth meeting, the Members of the Platform assessed the state of play of the implementation of the EU-Georgia Association Agreement and adopted reports on 10 years of Eastern Partnership from the Georgian perspective, labour safety at workplace and on rights of migrants in Georgia.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the fourth joint meeting in Chisinau, Moldova, on 5 July 2019.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held a joint meeting in Chisinau, Moldova, on 17 October 2017.

 • The 3rd meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 6 April 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 4th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 June 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 29 October 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 6th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 Jun 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 23 May 2019 in Brussels. During the meeting, a debate was held assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. Reports on public integrity framework in Moldova were discussed. Platform members also had a look at the update of past declarations adopted by the CSP, more specifically through a progress report on the implementation status of the DCFTA with Moldova and a debate on Dniester Water Management.

 • For the 13th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.

  This 13th JCC was held in Podgorica and tackled issues such as:

  • The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process
  • Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)
  • Chapter 27 of the accession negotiations – Environment and climate change
  • Overview of the media and civil society in Montenegro

  A joint declaration was adopted at the meeting. The joint declaration will be distributed to all relevant EU institutions, as well as to the Montenegrin authorities.