Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Gruzja

This page is also available in

Układ o stowarzyszeniu między UE a Gruzją został podpisany w dniu 27 czerwca 2014 r. i w pełni wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r.

Postanowienia instytucjonalne, ogólne i końcowe układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (art. 412) przewidują ustanowienie platformy społeczeństwa obywatelskiego, mającej za zadanie promowanie regularnych spotkań przedstawicieli społeczeństw obywatelskich obu stron, „aby informować je i konsultować się z nimi w sprawie wdrażania tego układu”. W związku z tym platforma stanowi uzupełnienie istniejących organów politycznych w ramach układu o stowarzyszeniu UE–Gruzja. Umożliwia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego obu stron monitorowanie realizacji układu o stowarzyszeniu poprzez przedstawianie zaleceń właściwym organom.

Zasady członkostwa w platformie ustanawia art. 412: „składa się ona z przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego po stronie UE, w tym z członków EKES-u, oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego po stronie gruzińskiej, w tym z przedstawicieli krajowej platformy Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego”.

Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Gruzja została powołana w dniu 16 czerwca 2016 r. i składa się z członków z każdej ze stron. Po stronie UE składa się z członków EKES-u i członków europejskich sieci społeczeństwa obywatelskiego (Eurochambres, BusinessEurope, ETUC, COPA/COGECA, Cooperatives Europe i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego).

Platforma może sporządzać zalecenia dla Rady Stowarzyszenia (na szczeblu ministerialnym); ponadto Komitet Stowarzyszenia (na szczeblu wyższych rangą urzędników państwowych) i Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia mają obowiązek regularnie kontaktować się z jej przedstawicielami, aby uzyskiwać opinie w sprawie osiągnięcia celów układu o stowarzyszeniu (art. 413).