L-Ewropa

This page is also available in

Fl-Ewropa, il-KESE għandu relazzjonijiet mal-imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-Balkani tal-Punent, il-Viċinat tal-Lvant, l-Istati taż-ŻEE-EFTA tal-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja, u r-Renju Unit.

Il-Kumitat taʼ Segwitu Balkani tal-Punent – korp intern permanenti tal-KESE – huwa l-istrument ewlieni għall-koordinazzjoni tal-attivitajiet tal-KESE fʼdan ir-reġjun. Il-Forum tas-Soċjetà Ċivili tal-Balkani tal-Punent, li jiġi organizzat kull sentejn, huwa parti mill-ħidma tal-Kumitat taʼ Segwitu.

Il-KESE jaħdem ukoll bʼmod bilaterali mal-pajjiżi fil-Balkani tal-Punent li bdew in-negozjati tal-adeżjoni u mat-Turkija, permezz taʼ korpi speċjalizzati stabbiliti abbażi tal-ftehimiet taʼ assoċjazzjoni  bejn dawn il-pajjiżi u l-UE: l-għan taʼ dawn il-Kumitati Konsultattivi Konġunti huwa li jinvolvu lill-imsieħba soċjali u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-monitoraġġ tal-proċessi taʼ qabel l-adeżjoni u taʼ riforma għal sħubija possibbli fl-UE. Kull korp huwa magħmul minn għadd ugwali taʼ membri mill-KESE u mill-pajjiż imsieħeb, u normalment jiltaqaʼ darba jew darbtejn fis-sena.

Il-KESE waqqaf ukoll il-Kumitat taʼ Segwitu Ġirien tal-Lvant, li huwa korp intern responsabbli għat-titjib tar-relazzjonijiet mas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi tar-reġjun, jiġifieri l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Georgia, il-Moldova, u l-Ukrajna.

Il-mekkaniżmi ewlenin taʼ kooperazzjoni mal-Armenja, il-Georgia, il-Moldova, u l-Ukrajna huma l-Pjattaformi tas-Soċjetà Ċivili li jippermettu lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili kemm mill-UE kif ukoll mill-pajjiżi msieħba jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-ftehimiet tal-UE maʼ dawn il-pajjiżi u jabbozzaw rakkomandazzjonijiet għall-awtoritajiet rilevanti. Barra minn hekk, l-Ukrajna u l-Moldova saru pajjiżi kandidati fl-2022.

Fir-rigward tal-Belarussja u r-Russja, qed jiġu żviluppati relazzjonijiet mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li għadhom jaħdmu bʼmod liberu u li fil-biċċa l-kbira jinsabu fit-territorju tal-UE. Il-KESE jqis li huwa importanti li d-djalogu jinżamm ħaj sakemm ikun hemm kundizzjonijiet aħjar fil-futur.

Iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) tlaqqaʼ flimkien l-Istati Membri tal-UE u t-tliet Stati taż-ŻEE-EFTA (l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja) fʼsuq intern li jippermetti l-moviment liberu tal-prodotti, is-servizzi, il-kapital u l-persuni. Il-KESE jagħmel parti mill-Kumitat Konsultattiv taż-Żona Ekonomika Ewropea, li fi ħdanu jiġu diskussi kwistjonijiet taʼ interess komuni mar-rappreżentanti tal-imsieħba soċjali mill-Istati taż-ŻEE-EFTA.

Fl-aħħar, il-KESE għandu Kumitat taʼ Segwitu UE-Renju Unit responsabbli għall-monitoraġġ tar-relazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda taʼ Fuq mill-perspettiva tas-soċjetà ċivili. Il-ħidma tiegħu hija partikolarment iffokata fuq l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u l-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda taʼ Fuq, li dwarhom għaddejja konverżazzjoni mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili tar-Renju Unit. Il-ħidma tal-Kumitat taʼ Segwitu tiffoka wkoll fuq l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit, li dwaru l-Kumitat taʼ Segwitu UE-Renju Unit jikkoopera mal-Grupp Konsultattiv Domestiku tal-UE bʼrabta mal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit.

Displaying 1 - 10 of 108

Pages

Opinion
Adottati on 27/04/2023
Referenza: 
REX/575-EESC-2023
Sessjoni plenarja: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, a number of EU legislative acts concerning sanitary and phytosanitary (SPS) measures apply to and in the UK in respect of Northern Ireland after the end of the transition period set out in the Withdrawal Agreement.

Accordingly, the entry into Northern Ireland from other parts of the UK of certain consignments of products of animal or plant origin, including animal food, plants for planting, machinery and vehicles for agricultural or forestry purposes and seed potatoes falls within the scope of these acts and is subject to official controls, certification requirements and prohibitions. This also applies to non-commercial movements of certain pet animals.

Opinjoni tal-KESE: Specific rules relating to the entry into Northern Ireland from other parts of the United Kingdom of certain consignments of goods

Opinion
Adottati on 27/04/2023
Referenza: 
REX/574-EESC-2023
Sessjoni plenarja: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, Regulation (EC) No 726/2004 and Directive 2001/83/EC as well as the Commission acts based on them, apply to and in the UK in respect of Northern Ireland.

 

Opinjoni tal-KESE: Specific rules relating to medicinal products for human use intended to be placed on the market of Northern Ireland

Event

The second meeting of the EU-Armenia Civil Society Platform (CSP) was held on 10 March 2023 in Yerevan.

During the meeting, a debate focused on assessing the state of play of the implementation of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement. The CSP debated the current challenges in the implementation of the Agreement and in progressing on the reform agenda.

A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

10/03/2023
Event
Joint meeting

Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the seventh joint meeting on 7 March 2023. The objective of the meeting was to prepare a set of recommendations for the Civil Society Forum, which will take place on 17 March 2023.

07/03/2023
Event

The 6th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA featured the participation of the UK DAG Chair, Mr. Sean McGuire, to discuss the recent Windsor Framework on Northern Ireland, the situation of both DAGs and future joint steps. A DG TRADE representative presented and discussed with members the technical aspects of Level Playing Field provisions.

09/03/2023
Event
In the context of the reinforced follow-up of EESC Information Report

Following the adoption of the EESC Information Report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, the Committee is now promoting and giving it a reinforced follow-up using various communication channels, considering the relevance and the perfect timing of the subjects covered in the report.

 

06/03/2023 08/03/2023
Event

For the 16th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.


 

This 16th JCC took place in Podgorica and tackled issues such as:

02/03/2023
Event

The 5th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA was dedicated to the assessment of the first year of DAG work -including the recent EU-UK Civil Society Forum, to an update on the Trade Specialised Committees and to a structured discussion of selected issues and recommendations with a DG TRADE representative.

23/11/2022

Pages