Europa

This page is also available in:

In Europa onderhoudt het EESC betrekkingen met sociale partners en maatschappelijke organisaties in de Westelijke Balkan, in het Oostelijk Nabuurschap, in de EER-EVA-staten IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, en in het Verenigd Koninkrijk.

Het follow-upcomité Westelijke Balkan – een permanent intern orgaan van het EESC – is het belangrijkste instrument voor het coördineren van de activiteiten van het EESC in deze regio. Een van de activiteiten van het follow-upcomité is de organisatie van het forum voor het maatschappelijk middenveld van de Westelijke Balkan, dat om de twee jaar wordt gehouden.

Het EESC werkt ook bilateraal samen met de landen van de Westelijke Balkan die toetredingsonderhandelingen zijn begonnen en met Turkije, via gespecialiseerde organen die zijn opgericht op grond van associatieovereenkomsten tussen deze landen en de EU. Het doel van deze gemengde raadgevende comités is de sociale partners en maatschappelijke organisaties te betrekken bij het toezicht op de pretoetredings- en hervormingsprocessen die mogelijk uitmonden in een EU-lidmaatschap. Elk comité bestaat uit een gelijk aantal leden van het EESC en van het partnerland en komt gewoonlijk een of twee keer per jaar samen.

Het EESC heeft ook een follow-upcomité voor het Oostelijk Nabuurschap opgericht, een intern orgaan dat als taak heeft om nauwere betrekkingen met het maatschappelijk middenveld in de landen in de regio – namelijk Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldavië en Oekraïne – aan te knopen.

De belangrijkste samenwerkingsmechanismen met Armenië, Georgië, Moldavië en Oekraïne zijn de platforms voor het maatschappelijk middenveld, met behulp waarvan maatschappelijke organisaties uit zowel de EU als het partnerland toezicht kunnen houden op de uitvoering van de EU-overeenkomsten met deze landen en aanbevelingen aan de bevoegde autoriteiten kunnen opstellen. Bovendien zijn Oekraïne en Moldavië sinds 2022 kandidaat-lidstaten.

Wat Belarus en Rusland betreft wordt er gewerkt aan betrekkingen met organisaties van het maatschappelijk middenveld die nog steeds vrijelijk opereren en waarvan het merendeel in de EU is gevestigd. In afwachting van betere omstandigheden is het belangrijk om met elkaar in dialoog te blijven.

In de Europese Economische Ruimte (EER) vormen de EU-lidstaten en de drie EER-EVA-staten (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) samen een interne markt met een vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Het EESC zit in het raadgevend comité van de Europese Economische Ruimte, waar onderwerpen van gemeenschappelijk belang worden besproken met vertegenwoordigers van de sociale partners uit de EER-EVA-staten.

Tot slot beschikt het EESC over een follow-upcomité EU-VK, dat vanuit het oogpunt van het maatschappelijk middenveld toezicht houdt op de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Het houdt zich met name bezig met de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK en het protocol inzake Ierland en Noord-Ierland, waarover het steeds in gesprek blijft met maatschappelijke organisaties uit het VK, en met de uitvoering van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, waarvoor het samenwerkt met de interne adviesgroep van de EU in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK.

 • The 7th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 19 September 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Georgia Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in Georgia as well as in the European Union.

  At the fifth meeting, the Members of the Platform assessed the state of play of the implementation of the EU-Georgia Association Agreement and adopted reports on 10 years of Eastern Partnership from the Georgian perspective, labour safety at workplace and on rights of migrants in Georgia.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the fourth joint meeting in Chisinau, Moldova, on 5 July 2019.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held a joint meeting in Chisinau, Moldova, on 17 October 2017.

 • The 3rd meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 6 April 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 4th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 June 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 29 October 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 6th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 Jun 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 23 May 2019 in Brussels. During the meeting, a debate was held assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. Reports on public integrity framework in Moldova were discussed. Platform members also had a look at the update of past declarations adopted by the CSP, more specifically through a progress report on the implementation status of the DCFTA with Moldova and a debate on Dniester Water Management.

 • For the 13th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.

  This 13th JCC was held in Podgorica and tackled issues such as:

  • The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process
  • Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)
  • Chapter 27 of the accession negotiations – Environment and climate change
  • Overview of the media and civil society in Montenegro

  A joint declaration was adopted at the meeting. The joint declaration will be distributed to all relevant EU institutions, as well as to the Montenegrin authorities.