Wschodni sąsiedzi

This page is also available in:

Działania EKES-u związane ze wschodnimi sąsiadami obejmują Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Głównym celem EKES-u w odniesieniu do wschodnioeuropejskich sąsiadów jest rozszerzanie stosunków z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w regionie i angażowanie ich w dialog zarówno z decydentami krajowymi, jak i ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim UE.

Głównymi mechanizmami współpracy z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą są platformy społeczeństwa obywatelskiego, które uzupełniają organy polityczne istniejące w ramach układów o stowarzyszeniu z tymi krajami. Platformy umożliwiają organizacjom społeczeństwa obywatelskiego zarówno z UE, jak i z krajów partnerskich monitorowanie procesu wdrażania oraz przygotowywanie zaleceń dla właściwych organów.

Po stronie UE w skład platform wchodzą członkowie EKES-u oraz przedstawiciele dużych europejskich sieci społeczeństwa obywatelskiego. Po stronie krajów partnerskich reprezentują one szerokie spektrum organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Członkostwo w platformie oparte jest na zrównoważonej reprezentacji wszystkich grup interesów (organizacje pracodawców, związki zawodowe i grupy interesów różnych).

W ramach EKES-u Komitet Monitorujący ds. Wschodnich Sąsiadów UE ustanowiono w 2004 r. jako specjalny organ odpowiedzialny za relacje ze społeczeństwem obywatelskim w państwach wschodniego sąsiedztwa. Komitet Kontrolny zbiera się zazwyczaj cztery razy do roku, a jego członkowie biorą czynny udział w działaniach Partnerstwa Wschodniego, takich jak platformy wielostronne w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.

 • Adopted on 26/10/2022 - Bureau decision date: 20/09/2022
  Sygnatura
  REX/564-EESC-2022
  Civil Society Organisations - GR III
  EESC opinion: Specific provisions for the 2014-2020 cooperation programmes supported by the European Neighbourhood Instrument and under the European territorial cooperation goal, following programme implementation disruption
 • Adopted on 27/04/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Sygnatura
  INT/930-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Malta

  The Communication stresses the EU's commitment to safeguarding an online environment providing the highest possible freedom and security, for the benefit of its citizens.

  EESC opinion: Communication on cybersecurity strategy
 • Adopted on 08/09/2015
  Sygnatura
  REX/439-EESC-2015
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  510
  -
  Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries The Republic of Armenia
  Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries The Republic of Azerbaijan
  Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries Georgia
  Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries Moldova
  Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries Ukraine
  TOWARDS GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE IN THE EASTERN PARTNERSHIP COUNTRIES: ARMENIA, AZERBAIJAN, BELARUS, GEORGIA, MOLDOVA AND UKRAINE
  Brochure EaP GREEN Project
  ENPARD Georgia
  Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries Regional report
  CoR opinion: OPINION EU SUPPORT FOR SUSTAINABLE CHANGE IN TRANSITION SOCIETIES
  Avis du Comité des Régions - «Soutien de l'UE en faveur d'un changement durable dans les sociétés en transition»
 • Adopted on 23/06/2015
  Sygnatura
  REX/447-EESC-2015
  Employers - GR I
  Lithuania
  Civil Society Organisations - GR III
  Romania
  Plenary session number
  509
  -

  The Neighbourhood policy is high on the agenda of the EESC's external relations priorities. This opinion will provide the contribution of the Committee to this consultation process as a first step, to be followed by a reaction to the Commission document that will be issued in the 2nd semester of 2015.

   

 • Adopted on 28/05/2015
  Sygnatura
  REX/432-EESC-2015-7333
  Civil Society Organisations - GR III
  Lithuania
  Plenary session number
  508
  -

  The recent flow of disinformation in Europe, following the crisis in Ukraine, has underlined the need to consider the influence it has on social and political processes in the EU and the Eastern neighbouring countries. The impact caused by disinformation is often underestimated, as heavily funded disinformation is being spread not only via media, but also through cultural channels and public figures; its presence is strong and influential in the lives of European citizens, especially in Eastern Europe.

 • Adopted on 10/12/2014
  Sygnatura
  REX/400-EESC-3060
  Civil Society Organisations - GR III
  Estonia
  Plenary session number
  503
  -

  The objective of the own-initiative opinion is to analyse the state of affairs of civil society in Russia and to elaborate recommendations on how the EU and EU civil society organization can contribute for improving the working conditions for civil society organizations in Russia and for the strengthening of genuine civil and social dialogue.

 • Adopted on 27/11/2014
  Sygnatura
  REX/420-EESC
  Civil Society Organisations - GR III
  Romania
  Plenary session number
  507
  -

  The opinion will provide an opportunity to get the views of Albanian civil society organisations in the course of a study visit to Albania.

 • Adopted on 18/02/2013
  Sygnatura
  REX/371-EESC-0000-01-01
  Employers - GR I
  Finland
  Plenary session number
  489
  -
  The opinion will look at the issues related to economic, social, environmental and human dimensions of the growing use of the Arctic wealth, potential role of the civil society in voicing the interests of the groups involved as well as in supporting the position of the EU in the dialogue with international partners concerned.
 • Adopted on 11/07/2012
  Sygnatura
  REX/339-EESC-2012-1602
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  482
  -
 • Adopted on 17/01/2012
  Sygnatura
  REX/354-EESC-2012-01-01-774
  Employers - GR I
  Czech Republic