Wschodni sąsiedzi

This page is also available in

Działania EKES-u związane ze wschodnimi sąsiadami UE obejmują Armenię, Azerbejdżan,  Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Głównym celem EKES-u w odniesieniu do europejskich sąsiadów wschodnich jest rozszerzanie stosunków z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w regionie i angażowanie ich w dialog zarówno z decydentami krajowymi, jak i ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim UE.

Głównymi mechanizmami współpracy z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą są platformy społeczeństwa obywatelskiego, które uzupełniają organy polityczne istniejące w ramach układów o stowarzyszeniu UE z tymi państwami. Platformy umożliwiają organizacjom społeczeństwa obywatelskiego z UE i z krajów partnerskich nadzorowanie procesu wdrażania oraz przygotowanie zaleceń dla właściwych organów. 

Ze strony UE do platform należą członkowie EKES-u oraz przedstawiciele dużych europejskich sieci społeczeństwa obywatelskiego.  Ze strony krajów partnerskich należy do nich szeroki wachlarz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  Członkostwo w platformie opiera się na zrównoważonej reprezentacji wszystkich grup interesów (organizacji pracodawców, związków zawodowych i innych podmiotów).

W ramach EKES-u w lipcu 2004 r. powołano Komitet Monitorujący ds. Wschodnich Sąsiadów UE jako specjalny organ odpowiedzialny za stosunki ze społeczeństwem obywatelskim w państwach wschodniego sąsiedztwa. Co roku organizuje on zazwyczaj cztery posiedzenia, a jego członkowie biorą aktywny udział w działaniach Partnerstwa Wschodniego, takich jak wielostronne platformy i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.

Displaying 1 - 10 of 80

Pages

Opinion
Przyjęte on 27/04/2021
Sygnatura: 
INT/930-EESC-2020
Sesja plenarna: 
560 -
Apr 27, 2021 Apr 28, 2021

The Communication stresses the EU's commitment to safeguarding an online environment providing the highest possible freedom and security, for the benefit of its citizens.

Opinia EKES-u: Communication on cybersecurity strategy

Opinion
Przyjęte on 08/09/2015
Sygnatura: 
REX/439-EESC-2015
Sesja plenarna: 
510 -
Sep 16, 2015 Sep 17, 2015

Opinia EKES-u: Agriculture, Rural Areas and Sustainable Development in the Eastern Partnership Countries

Downloads: 

Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries The Republic of Armenia

Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries The Republic of Azerbaijan

Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries Georgia

Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries The Republic of Moldova

Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries Ukraine

Towards good environmental governance in the eastern partnership countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine

Brochure EaP GREEN Project

ENPARD Georgia

Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries Regional report

CoR opinion: OPINION EU SUPPORT FOR SUSTAINABLE CHANGE IN TRANSITION SOCIETIES

Opinion of the Committee of the Regions: EU support for sustainable change in transition societies

Opinion
Przyjęte on 23/06/2015
Sygnatura: 
REX/447-EESC-2015
Sesja plenarna: 
509 -
Jul 01, 2015 Jul 02, 2015

The Neighbourhood policy is high on the agenda of the EESC's external relations priorities. This opinion will provide the contribution of the Committee to this consultation process as a first step, to be followed by a reaction to the Commission document that will be issued in the 2nd semester of 2015.

 

Opinia EKES-u: Towards a new European neighbourhood policy

Opinion
Przyjęte on 28/05/2015
Sygnatura: 
REX/432-EESC-2015-7333
Sesja plenarna: 
508 -
May 27, 2015 May 28, 2015

The recent flow of disinformation in Europe, following the crisis in Ukraine, has underlined the need to consider the influence it has on social and political processes in the EU and the Eastern neighbouring countries. The impact caused by disinformation is often underestimated, as heavily funded disinformation is being spread not only via media, but also through cultural channels and public figures; its presence is strong and influential in the lives of European citizens, especially in Eastern Europe.

How media is used to influence social and political processes in the EU and Eastern neighbouring countries

Opinion
Przyjęte on 10/12/2014
Sygnatura: 
REX/400-EESC-0000-3060
Sesja plenarna: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

The objective of the own-initiative opinion is to analyse the state of affairs of civil society in Russia and to elaborate recommendations on how the EU and EU civil society organization can contribute for improving the working conditions for civil society organizations in Russia and for the strengthening of genuine civil and social dialogue.

Civil Society in Russia

Opinion
Przyjęte on 19/02/2013
Sygnatura: 
REX/371-EESC-0000-1813
Sesja plenarna: 
489 -
Apr 17, 2013 Apr 18, 2013

L'avis se penchera sur les questions relatives aux dimensions économique, sociale, environnementale et humaine du caractère croissant de l'utilisation des richesses de l'Arctique, et sur le rôle potentiel de la société civile pour exprimer les intérêts des groupes concernés ainsi que pour soutenir la position de l'UE dans le cadre du dialogue avec les partenaires internationaux concernés.

La politique arctique de l'UE pour aborder les nouveaux enjeux mondiaux dans la région – point de vue de la société civile

Opinion
Przyjęte on 18/02/2013
Sygnatura: 
REX/371-EESC-0000
Sesja plenarna: 
489 -
Apr 17, 2013 Apr 18, 2013

The opinion will look at the issues related to economic, social, environmental and human dimensions of the growing use of the Arctic wealth, potential role of the civil society in voicing the interests of the groups involved as well as in supporting the position of the EU in the dialogue with international partners concerned.

EU Arctic Policy to address globally emerging interests in the region – a view of civil society

Pages