Eiropa

This page is also available in:

Eiropā EESK uztur attiecības ar sociālajiem partneriem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām Rietumbalkānos, austrumu kaimiņreģionā, EEZ EBTA valstīs (Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā), kā arī Apvienotajā Karalistē.

Rietumbalkānu koordinācijas komiteja – pastāvīga EESK iekšējā struktūrvienība – ir svarīgākais instruments EESK darbības koordinācijai šajā reģionā. Rietumbalkānu pilsoniskās sabiedrības forums, kas tiek rīkots reizi divos gados, veido daļu no koordinācijas komitejas darba.

EESK arī divpusēji sadarbojas ar Rietumbalkānu valstīm, ar kurām ir sāktas pievienošanās sarunas, un ar Turciju, izmantojot specializētas struktūras, kas izveidotas, pamatojoties uz asociācijas nolīgumiem starp minētajām valstīm un ES: šo apvienoto konsultatīvo komiteju mērķis ir iesaistīt sociālos partnerus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas pirmspievienošanās un reformu procesu uzraudzībā saistībā ar iespējamu pievienošanos Eiropas Savienībai. Katrā struktūrvienībā ir vienāds skaits locekļu no EESK un partnervalsts, un tās sanāksmes notiek parasti vienreiz vai divreiz gadā.

EESK ir arī izveidojusi Austrumu kaimiņattiecību koordinācijas komiteju, kas ir iekšēja struktūra, kuras uzdevums ir uzlabot attiecības ar pilsonisko sabiedrību reģiona valstīs, t. i., Armēnijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Gruzijā, Moldovā un Ukrainā.

Galvenie mehānismi sadarbībai ar Armēniju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu ir pilsoniskās sabiedrības platformas, kas ļauj gan ES, gan partnervalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām uzraudzīt to, kā tiek īstenoti ES nolīgumi ar šīm valstīm, un izstrādāt ieteikumus attiecīgajām iestādēm. Turklāt 2022. gadā Ukraina un Moldova ir kļuvušas par kandidātvalstīm.

Attiecībā uz Baltkrieviju un Krieviju tiek veidotas attiecības ar tām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas joprojām darbojas brīvi un no kurām vairums atrodas ES teritorijā. EESK uzskata, ka ir svarīgi turpināt dialogu un vienlaikus cerēt uz labākiem apstākļiem nākotnē.

Eiropas Ekonomikas zona (EEZ) apvieno ES dalībvalstis un trīs EEZ Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis (Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju) iekšējā tirgū, kurā preces, pakalpojumi, kapitāls un personas var brīvi pārvietoties. EESK ir iesaistīta Eiropas Ekonomikas zonas konsultatīvajā komitejā, kurā ar EEZ EBTA valstu sociālo partneru pārstāvjiem tiek apspriesti kopīgu interešu jautājumi.

Visbeidzot, EESK ir izveidojusi ES un Apvienotās Karalistes koordinācijas komiteju, kuras uzdevums ir uzraudzīt ES un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes attiecības no pilsoniskās sabiedrības skatpunkta. Koordinācijas komitejas darbā īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, kā tiek īstenots ES un Apvienotās Karalistes noslēgtais izstāšanās līgums un Protokols par Īriju un Ziemeļīriju. Minētā līguma un protokola īstenošanu EESK apspriež regulārās sarunās ar Apvienotās Karalistes pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tāpat koordinācijas komiteja novēro, kā tiek īstenots ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums, uz kura pamata ES un Apvienotās Karalistes koordinācijas komiteja sadarbojas ar ES vietējo konsultantu grupu.

 • The 7th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 19 September 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Georgia Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in Georgia as well as in the European Union.

  At the fifth meeting, the Members of the Platform assessed the state of play of the implementation of the EU-Georgia Association Agreement and adopted reports on 10 years of Eastern Partnership from the Georgian perspective, labour safety at workplace and on rights of migrants in Georgia.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the fourth joint meeting in Chisinau, Moldova, on 5 July 2019.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held a joint meeting in Chisinau, Moldova, on 17 October 2017.

 • The 3rd meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 6 April 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 4th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 June 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 29 October 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 6th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 Jun 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 23 May 2019 in Brussels. During the meeting, a debate was held assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. Reports on public integrity framework in Moldova were discussed. Platform members also had a look at the update of past declarations adopted by the CSP, more specifically through a progress report on the implementation status of the DCFTA with Moldova and a debate on Dniester Water Management.

 • For the 13th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.

  This 13th JCC was held in Podgorica and tackled issues such as:

  • The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process
  • Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)
  • Chapter 27 of the accession negotiations – Environment and climate change
  • Overview of the media and civil society in Montenegro

  A joint declaration was adopted at the meeting. The joint declaration will be distributed to all relevant EU institutions, as well as to the Montenegrin authorities.