Euroopa

This page is also available in:

Euroopas hoiab komitee suhteid Lääne-Balkani riikide ja idapoolsete naaberriikide, EMP EFTA riikide Islandi, Liechtensteini ja Norra, samuti Ühendkuningriigi sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

Lääne-Balkani järelevalvekomitee – komitee alaline sisene tööorgan – on peamine vahend komitee tegevuse kooskõlastamiseks selles piirkonnas. Lääne-Balkani kodanikuühiskonna foorum, mida peetakse iga kahe aasta tagant, on järelevelvekomitee tegevuse üks osa.

Komiteel on kahepoolsed töösuhted ka nende Lääne-Balkani riikidega, kes on alustanud ühinemisläbirääkimisi, samuti Türgiga eriorganite abil, mis loodi ELi ja nende riikide vaheliste assotsieerimislepingute alusel: ühiste nõuandekomiteede eesmärk on kaasata sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid ühinemiseelsete ja reformiprotsesside järelevalvesse võimaliku ELiga ühinemise eel. Igasse organisse kuulub võrdsel arvul liikmeid komiteest ja partnerriigist ning tavaliselt saadakse kaks korda aastas kokku.

Komitee on samuti loonud idapoolsete naaberriikide järelevalvekomitee kui siseorgani, mille ülesanne on parandada suhteid kodanikuühiskonnaga piirkonna riikides, st Armeenias, Aserbaidžaanis, Valgevenes, Gruusias, Moldovas ja Ukrainas.

Peamised koostöömehhanismid Armeenia, Gruusia, Moldova ja Ukraina puhul on kodanikuühiskonna platvormid, mis võimaldavad nii ELi kui ka partnerriigi kodanikuühiskonna organisatsioonidel jälgida ELi ja nende riikide vahel sõlmitud lepingute rakendamist ning koostada soovitusi asjaomastele asutustele. Tasub märkida, et Ukrainast ja Moldovast said 2022. aastal kandidaatriigid.

Valgevene ja Venemaa puhul arendatakse suhteid veel vabalt tegutsevate kodanikuühiskonna organisatsioonidega, mis enamasti asuvad ELi territooriumil. Komitee peab oluliseks dialoog säilitada, jäädes ootama olukorra paranemist tulevikus.

Euroopa Majanduspiirkond (EMP) ühendab ELi liikmesriike ja kolme EMP Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riiki (Island, Liechtenstein ja Norra) siseturul, kus kaubad, teenused, kapital ja inimesed saavad vabalt liikuda. Komitee kuulub Euroopa Majanduspiirkonna nõuandekomiteesse, kus EMP EFTA riikide sotsiaalpartnerite esindajatega arutatakse ühist huvi pakkuvaid küsimusi.

Komitees on ka ELi ja Ühendkuningriigi järelevalvekomitee, mille ülesanne on jälgida ELi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhteid kodanikuühiskonna seisukohalt. Nimetatud komitee keskendub eeskätt Ühendkuningriigi väljaastumislepingu, sealhulgas Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli rakendamisele, mille üle toimuvad pidevad kõnelused Ühendkuningriigi kodanikuühiskonna organisatsioonidega, aga samuti ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu rakendamisele, millega seoses teeb ELi ja Ühendkuningriigi järelevalvekomitee koostööd ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu raames loodud ELi sisenõuanderühmaga.

 • Adopted on 27/04/2023 - Bureau decision date: 21/03/2023
  Viide
  REX/575-EESC-2023
  Civil Society Organisations - GR III
  Plenary session number
  578
  -

  In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, a number of EU legislative acts concerning sanitary and phytosanitary (SPS) measures apply to and in the UK in respect of Northern Ireland after the end of the transition period set out in the Withdrawal Agreement.

  Accordingly, the entry into Northern Ireland from other parts of the UK of certain consignments of products of animal or plant origin, including animal food, plants for planting, machinery and vehicles for agricultural or forestry purposes and seed potatoes falls within the scope of these acts and is subject to official controls, certification requirements and prohibitions. This also applies to non-commercial movements of certain pet animals.

  EESC opinion: Specific rules relating to the entry into Northern Ireland from other parts of the United Kingdom of certain consignments of goods
 • Adopted on 27/04/2023 - Bureau decision date: 21/03/2023
  Viide
  REX/574-EESC-2023
  Workers - GR II
  Plenary session number
  578
  -

  In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, Regulation (EC) No 726/2004 and Directive 2001/83/EC as well as the Commission acts based on them, apply to and in the UK in respect of Northern Ireland.

   

  EESC opinion: Specific rules relating to medicinal products for human use intended to be placed on the market of Northern Ireland
 • The second meeting of the EU-Armenia Civil Society Platform (CSP) was held on 10 March 2023 in Yerevan.

  During the meeting, a debate focused on assessing the state of play of the implementation of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement. The CSP debated the current challenges in the implementation of the Agreement and in progressing on the reform agenda.

  A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

 • Joint meeting

  Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the seventh joint meeting on 7 March 2023. The objective of the meeting was to prepare a set of recommendations for the Civil Society Forum, which will take place on 17 March 2023.

 • The 6th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA featured the participation of the UK DAG Chair, Mr. Sean McGuire, to discuss the recent Windsor Framework on Northern Ireland, the situation of both DAGs and future joint steps. A DG TRADE representative presented and discussed with members the technical aspects of Level Playing Field provisions.

 • -
  In the context of the reinforced follow-up of EESC Information Report

  Following the adoption of the EESC Information Report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, the Committee is now promoting and giving it a reinforced follow-up using various communication channels, considering the relevance and the perfect timing of the subjects covered in the report.

   

 • For the 16th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.


   

  This 16th JCC took place in Podgorica and tackled issues such as:

  • Current state of play in EU-Montenegro relations, including 2022 Montenegro Report
  • Revised enlargement methodology – Cluster 1: The Fundamentals of the Accession Process, with a special focus on Judiciary and Fundamental rights and the Functioning of democratic institutions
  • Revised enlargement methodology – Cluster 1: The Fundamentals of the Accession Process, with a special focus on Justice, Freedom and Security
  • Overview of the civil society situation in Montenegro

  A joint declaration was adopted at the meeting and will be distributed to all relevant EU institutions, as well as to the Montenegrin authorities.

 • The European Commission organised the first Civil Society Forum of the EU-UK trade and cooperation agreement (TCA) on 4 October 2022.

   

 • The EU Domestic Advisory Groups (DAGs), set up under the EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA) to advise on the implementation of the agreement, held their first meeting on 3 October 2022, in Brussels. 

   

   

 • The 5th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA was dedicated to the assessment of the first year of DAG work -including the recent EU-UK Civil Society Forum, to an update on the Trade Specialised Committees and to a structured discussion of selected issues and recommendations with a DG TRADE representative.