Zjednoczone Królestwo

This page is also available in

Po długich i złożonych negocjacjach UE i Zjednoczone Królestwo zawarły 24 grudnia 2020 r. umowę o handlu i współpracy. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywała ona tymczasowo, do zakończenia procesu ratyfikacji przez Radę i Parlament Europejski. Umowa ta, podobnie jak inne niedawne umowy o wolnym handlu, zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. EKES, który jest kluczowym podmiotem tego dialogu, podjął zatem decyzję w sprawie struktury instytucjonalnej mającej wspierać kontakty ze Zjednoczonym Królestwem i jego społeczeństwem obywatelskim (przedsiębiorstwami, związkami zawodowymi i innymi organizacjami), a także w sprawie organu monitorującego umowę o handlu i współpracy.

Nowa struktura, dostosowana w świetle nie tylko zawartej umowy i nowych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem, ale również ostatnich zmian instytucjonalnych w KE, obejmuje:

  • Komitet Monitorujący UE–Zjednoczone Królestwo jako politycznego następcę grupy monitorującej ds. brexitu – organ EKES-u, w którym możemy określać nasz własny program i nasze priorytety, aby sprostać potrzebom nowej rzeczywistości,
  • wewnętrzną grupę doradczą UE w ramach umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem, będącą instytucjonalnym filarem stosunków handlowych między UE a Zjednoczonym Królestwem.

Teraz gdy przyszłe stosunki zostały uregulowane w tak ważnej i kompleksowej umowie o partnerstwie, EKES zobowiązuje się do odgrywania swojej roli w optymalizacji potencjału tej umowy, zwłaszcza w odniesieniu do społeczeństwa obywatelskiego Zjednoczonego Królestwa. Jest zdecydowany utrzymywać bliskie kontakty ze społeczeństwem obywatelskim Zjednoczonego Królestwa po brexicie, zachęcać do dialogu i wymiany oraz włączać organizacje społeczeństwa obywatelskiego w społeczny proces podejmowania decyzji, aby zapewnić ochronę silnych więzi gospodarczych, społecznych i politycznych, które powstały przez ponad pół wieku członkostwa Zjednoczonego Królestwa w UE.

Displaying 1 - 10 of 14

Pages

Opinion
Przyjęte on 27/04/2023
Sygnatura: 
REX/575-EESC-2023
Sesja plenarna: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, a number of EU legislative acts concerning sanitary and phytosanitary (SPS) measures apply to and in the UK in respect of Northern Ireland after the end of the transition period set out in the Withdrawal Agreement.

Accordingly, the entry into Northern Ireland from other parts of the UK of certain consignments of products of animal or plant origin, including animal food, plants for planting, machinery and vehicles for agricultural or forestry purposes and seed potatoes falls within the scope of these acts and is subject to official controls, certification requirements and prohibitions. This also applies to non-commercial movements of certain pet animals.

Opinia EKES-u: Specific rules relating to the entry into Northern Ireland from other parts of the United Kingdom of certain consignments of goods

Opinion
Przyjęte on 27/04/2023
Sygnatura: 
REX/574-EESC-2023
Sesja plenarna: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, Regulation (EC) No 726/2004 and Directive 2001/83/EC as well as the Commission acts based on them, apply to and in the UK in respect of Northern Ireland.

 

Opinia EKES-u: Specific rules relating to medicinal products for human use intended to be placed on the market of Northern Ireland

Opinion
Przyjęte on 25/01/2023
Sygnatura: 
REX/563-EESC-2022
Sesja plenarna: 
575 -
Jan 24, 2023 Jan 25, 2023

The general objective of the information report will be to feed into the political dialogue between the EU and UK and promote a joint reflection on their future relationship. More specifically, the information report will be transmitted to the relevant services in the European Commission, EEAS, European Parliament, and Council, as the EESC's contribution to addressing issues arising from the EU-UK Withdrawal Agreement and Northern Ireland Protocol.

Information report: The implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, including the Protocol on Ireland and Northern Ireland

03/02/2023
News

At its January plenary session, the EESC adopted an information report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, including the Protocol on Ireland and Northern Ireland. The report shows that UK organised civil society is strongly in favour of a deeper and more constructive relationship with their EU counterparts and the EU as a whole. This could contribute to the implementation of the Withdrawal Agreement and help maximise the potential of the EU-UK Trade Cooperation Agreement.

Event

The 6th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA featured the participation of the UK DAG Chair, Mr. Sean McGuire, to discuss the recent Windsor Framework on Northern Ireland, the situation of both DAGs and future joint steps. A DG TRADE representative presented and discussed with members the technical aspects of Level Playing Field provisions.

09/03/2023
Event
In the context of the reinforced follow-up of EESC Information Report

Following the adoption of the EESC Information Report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, the Committee is now promoting and giving it a reinforced follow-up using various communication channels, considering the relevance and the perfect timing of the subjects covered in the report.

 

06/03/2023 08/03/2023
Event

The 5th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA was dedicated to the assessment of the first year of DAG work -including the recent EU-UK Civil Society Forum, to an update on the Trade Specialised Committees and to a structured discussion of selected issues and recommendations with a DG TRADE representative.

23/11/2022
Event

The upcoming meeting of the Section for External Relations, which will take place on 20 December 2022, will be dedicated to EU-UK relations. The EU-UK Follow-up Committee was set up in March 2021 primarily to maintain and strengthen relations between UK and EU civil society organisations, and to monitor implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement.

 

20/12/2022
Event

At this 4th meeting of the EU DAG set up under the TCA, the discussion focused on practical aspects as well as the preparations for the 1st DAG-to-DAG meeting (joint meeting of the EU and UK DAGs) and the 1st Civil Society Forum, that took place on October 3rd and 4th respectively. 

06/09/2022

Pages