Evropa

This page is also available in:

Pokud jde o Evropu, EHSV udržuje vztahy se sociálními partnery a s organizacemi občanské společnosti v zemích západního Balkánu, východního sousedství, ve státech ESVO EHP (Islandu, Lichtenštejnsku a Norsku) a ve Spojeném království.

Monitorovací výbor Západní Balkán je stálý interní orgán EHSV, který je hlavním nástrojem pro koordinaci činnosti Výboru v tomto regionu. V rámci své činnosti pořádá každé dva roky fórum občanské společnosti zemí západního Balkánu.

EHSV rovněž bilaterálně spolupracuje se zeměmi západního Balkánu, které zahájily jednání o přistoupení, a také s Tureckem. Tato spolupráce probíhá prostřednictvím specializovaných orgánů, které byly vytvořeny na základě dohod o přidružení mezi těmito zeměmi a EU. Cílem těchto smíšených poradních výborů je zapojit sociální partnery a organizace občanské společnosti do monitorování předvstupních a reformních procesů, jež by měly vést k členství v EU. Jednotlivé orgány se skládají ze stejného počtu členů z EHSV a z dané partnerské země a obvykle se scházejí jednou nebo dvakrát do roka.

EHSV rovněž zřídil monitorovací výbor Východoevropští sousedé, což je interní orgán, který je pověřen rozvíjením vztahů s občanskou společností v zemích této oblasti, tj. v Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii, Moldavsku a Ukrajině.

Nejdůležitější mechanismy spolupráce s Arménií, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou jsou platformy občanské společnosti, které organizacím občanské společnosti z EU i z dané partnerské země umožňují monitorovat provádění dohod EU s těmito zeměmi a vypracovávat doporučení pro příslušné orgány. Ukrajina a Moldavsko se navíc staly v roce 2022 kandidátskými zeměmi.

Co se týče Běloruska a Ruska, rozvíjejí se vztahy s těmi organizacemi občanské společnosti, které dosud fungují svobodně, přičemž většina z těchto organizací působí na území EU. EHSV je toho názoru, že je důležité pokračovat v dialogu a čekat, až se v budoucnu situace zlepší.

Evropský hospodářský prostor (EHP) sdružuje členské státy EU a všechny tři státy ESVO EHP (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) v rámci vnitřního trhu, na němž existuje volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. EHSV zasedá v Poradním výboru Evropského hospodářského prostoru, v jehož rámci se se zástupci sociálních partnerů ze států ESVO EHP projednávají otázky společného zájmu.

V neposlední řadě EHSV zřídil monitorovací výbor EU-Spojené království, jehož úkolem je monitorovat vztahy mezi EU a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska z pohledu občanské společnosti. Jeho činnost se soustředí zvláště na provádění dohody o vystoupení Spojeného království a Protokolu o Irsku/Severním Irsku, o nichž průběžně jedná s organizacemi občanské společnosti ve Spojeném králoství. Dále se zaměřuje na provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím a v rámci této problematiky spolupracuje v souladu s touto dohodou s interní poradní skupinou EU.

 • The 7th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 19 September 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Georgia Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in Georgia as well as in the European Union.

  At the fifth meeting, the Members of the Platform assessed the state of play of the implementation of the EU-Georgia Association Agreement and adopted reports on 10 years of Eastern Partnership from the Georgian perspective, labour safety at workplace and on rights of migrants in Georgia.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the fourth joint meeting in Chisinau, Moldova, on 5 July 2019.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held a joint meeting in Chisinau, Moldova, on 17 October 2017.

 • The 3rd meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 6 April 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 4th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 June 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 29 October 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 6th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 Jun 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 23 May 2019 in Brussels. During the meeting, a debate was held assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. Reports on public integrity framework in Moldova were discussed. Platform members also had a look at the update of past declarations adopted by the CSP, more specifically through a progress report on the implementation status of the DCFTA with Moldova and a debate on Dniester Water Management.

 • For the 13th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.

  This 13th JCC was held in Podgorica and tackled issues such as:

  • The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process
  • Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)
  • Chapter 27 of the accession negotiations – Environment and climate change
  • Overview of the media and civil society in Montenegro

  A joint declaration was adopted at the meeting. The joint declaration will be distributed to all relevant EU institutions, as well as to the Montenegrin authorities.