Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Mołdawia

This page is also available in

Układ o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią został podpisany w dniu 27 czerwca 2014 r. i w pełni wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r.

Postanowienia instytucjonalne, ogólne i końcowe układu o stowarzyszeniu z Mołdawią (art. 442) przewidują ustanowienie platformy społeczeństwa obywatelskiego mającej za zadanie promowanie regularnych spotkań przedstawicieli społeczeństw obywatelskich obu stron, „aby informować je i konsultować się z nimi w sprawie wdrażania tego układu”. Platforma stanowi zatem uzupełnienie organów politycznych istniejących w ramach układu o stowarzyszeniu UE–Mołdawia i umożliwia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego z obu stron monitorowanie procesu jego wdrażania z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz sporządzanie zaleceń dla odpowiednich władz.

Zasady członkostwa w platformie ustanawia art. 442: „składa się ona z przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego po stronie UE, w tym z członków EKES-u, oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego po stronie Republiki Mołdawii”.

Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Mołdawia została powołana w dniu 10 maja 2016 r. i składa się z członków z każdej ze stron. Po stronie UE składa się z członków EKES-u i członków europejskich sieci społeczeństwa obywatelskiego (BusinessEurope, Europejskie Forum Usług, ITUC, EPSU, Euro Coop, Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego).

Platforma może formułować zalecenia dla Rady Stowarzyszenia (na szczeblu ministerialnym); ponadto Komitet Stowarzyszenia (na szczeblu wyższych rangą urzędników państwowych) i Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia mają obowiązek regularnie kontaktować się z jej przedstawicielami, aby uzyskiwać opinie w sprawie realizacji celów układu o stowarzyszeniu (art. 443).