Wspólny Komitet Konsultacyjny UE–Czarnogóra

Wspólny Komitet Konsultacyjny (WKK) UE–Czarnogóra to platforma społeczeństwa obywatelskiego ustanowiona między EKES-em a społeczeństwem obywatelskim Czarnogóry (partnerami społecznymi i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego). Mandat WKK został ustanowiony na mocy decyzji nr 1/2011 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Czarnogóra z dnia 20 czerwca 2011 r., zmieniającej decyzję nr 1/2010 w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia. WKK Społeczeństwa Obywatelskiego uzupełnia unijne ramy instytucjonalne związane z układem o stabilizacji i stowarzyszeniu UE–Czarnogóra o punkt widzenia społeczeństwa obywatelskiego. Wspólny Komitet Konsultacyjny Społeczeństwa Obywatelskiego składa się z członków reprezentujących każdą ze stron.

WKK umożliwia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego z obu stron monitorowanie postępów Czarnogóry na drodze do integracji z UE oraz przyjmowanie zaleceń do wiadomości rządu tego państwa i instytucji unijnych.