Europa

This page is also available in:

În Europa, CESE menține relații cu partenerii sociali și cu organizațiile societății civile (OSC) din Balcanii de Vest, din vecinătatea estică, din statele SEE-AELS Islanda, Liechtenstein și Norvegia, precum și din Regatul Unit.

Comitetul de monitorizare „Balcanii de Vest” – un organ intern permanent al CESE – este principalul instrument de coordonare a activităților CESE în această regiune. Forumul societății civile din Balcanii de Vest, organizat o dată la doi ani, face parte din activitatea Comitetului de monitorizare.

De asemenea, CESE colaborează bilateral cu țările din Balcanii de Vest care au început negocierile de aderare și cu Turcia, prin intermediul organismelor specializate create pe baza acordurilor de asociere dintre aceste țări și UE: obiectivul acestor comitete consultative mixte este de a implica partenerii sociali și organizațiile societății civile în monitorizarea proceselor de preaderare și de reformă în vederea unei posibile aderări la UE. Fiecare organism este alcătuit dintr-un număr egal de membri din partea CESE și din partea țării partenere și se întrunește de obicei o dată sau de două ori pe an.

De asemenea, CESE a înființat un Comitet de monitorizare pentru vecinătatea estică, un organ intern responsabil cu consolidarea relațiilor cu societatea civilă din țările din regiune, și anume Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

Principalele mecanisme de cooperare cu Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina sunt platformele societății civile, care permit organizațiilor societății civile atât din UE, cât și din țara parteneră să monitorizeze punerea în aplicare a acordurilor UE cu aceste țări și să elaboreze recomandări adresate autorităților relevante. În plus, Ucraina și Moldova au devenit țări candidate în 2022.

În ceea ce privește Belarus și Rusia, se dezvoltă relații cu acele organizații ale societății civile care își desfășoară în continuare activitatea în mod liber, majoritatea având sediul pe teritoriul UE. CESE consideră că este important ca dialogul să fie menținut, în așteptarea unor condiții mai bune în viitor.

Spațiul Economic European (SEE) reunește statele membre ale UE și cele trei state SEE-AELS (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) într-o piață internă în interiorul căreia bunurile, serviciile, capitalul și persoanele pot circula liber. CESE face parte din Comitetul consultativ al Spațiului Economic European, în cadrul căruia se discută chestiuni de interes comun cu reprezentanți ai partenerilor sociali din statele SEE-AELS.

Nu în ultimul rând, CESE are un Comitet de monitorizare UE-Regatul Unit responsabil cu monitorizarea relației dintre UE și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din perspectiva societății civile. Activitatea sa se axează în special pe punerea în aplicare a Acordului de retragere dintre UE și Regatul Unit și a Protocolului privind Irlanda și Irlanda de Nord, cu privire la care are o discuție în curs cu organizațiile societății civile din Regatul Unit, precum și pe punerea în aplicare a Acordului comercial și de cooperare UE-Regatul Unit, cu privire la care Comitetul de monitorizare UE-Regatul Unit cooperează cu Grupul consultativ intern al UE în temeiul Acordului comercial și de cooperare UE-Regatul Unit.

 • The 7th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 19 September 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Georgia Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in Georgia as well as in the European Union.

  At the fifth meeting, the Members of the Platform assessed the state of play of the implementation of the EU-Georgia Association Agreement and adopted reports on 10 years of Eastern Partnership from the Georgian perspective, labour safety at workplace and on rights of migrants in Georgia.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the fourth joint meeting in Chisinau, Moldova, on 5 July 2019.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held a joint meeting in Chisinau, Moldova, on 17 October 2017.

 • The 3rd meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 6 April 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 4th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 June 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 29 October 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 6th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 Jun 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 23 May 2019 in Brussels. During the meeting, a debate was held assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. Reports on public integrity framework in Moldova were discussed. Platform members also had a look at the update of past declarations adopted by the CSP, more specifically through a progress report on the implementation status of the DCFTA with Moldova and a debate on Dniester Water Management.

 • For the 13th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.

  This 13th JCC was held in Podgorica and tackled issues such as:

  • The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process
  • Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)
  • Chapter 27 of the accession negotiations – Environment and climate change
  • Overview of the media and civil society in Montenegro

  A joint declaration was adopted at the meeting. The joint declaration will be distributed to all relevant EU institutions, as well as to the Montenegrin authorities.