Euroopa

This page is also available in:

Euroopas hoiab komitee suhteid Lääne-Balkani riikide ja idapoolsete naaberriikide, EMP EFTA riikide Islandi, Liechtensteini ja Norra, samuti Ühendkuningriigi sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

Lääne-Balkani järelevalvekomitee – komitee alaline sisene tööorgan – on peamine vahend komitee tegevuse kooskõlastamiseks selles piirkonnas. Lääne-Balkani kodanikuühiskonna foorum, mida peetakse iga kahe aasta tagant, on järelevelvekomitee tegevuse üks osa.

Komiteel on kahepoolsed töösuhted ka nende Lääne-Balkani riikidega, kes on alustanud ühinemisläbirääkimisi, samuti Türgiga eriorganite abil, mis loodi ELi ja nende riikide vaheliste assotsieerimislepingute alusel: ühiste nõuandekomiteede eesmärk on kaasata sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid ühinemiseelsete ja reformiprotsesside järelevalvesse võimaliku ELiga ühinemise eel. Igasse organisse kuulub võrdsel arvul liikmeid komiteest ja partnerriigist ning tavaliselt saadakse kaks korda aastas kokku.

Komitee on samuti loonud idapoolsete naaberriikide järelevalvekomitee kui siseorgani, mille ülesanne on parandada suhteid kodanikuühiskonnaga piirkonna riikides, st Armeenias, Aserbaidžaanis, Valgevenes, Gruusias, Moldovas ja Ukrainas.

Peamised koostöömehhanismid Armeenia, Gruusia, Moldova ja Ukraina puhul on kodanikuühiskonna platvormid, mis võimaldavad nii ELi kui ka partnerriigi kodanikuühiskonna organisatsioonidel jälgida ELi ja nende riikide vahel sõlmitud lepingute rakendamist ning koostada soovitusi asjaomastele asutustele. Tasub märkida, et Ukrainast ja Moldovast said 2022. aastal kandidaatriigid.

Valgevene ja Venemaa puhul arendatakse suhteid veel vabalt tegutsevate kodanikuühiskonna organisatsioonidega, mis enamasti asuvad ELi territooriumil. Komitee peab oluliseks dialoog säilitada, jäädes ootama olukorra paranemist tulevikus.

Euroopa Majanduspiirkond (EMP) ühendab ELi liikmesriike ja kolme EMP Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riiki (Island, Liechtenstein ja Norra) siseturul, kus kaubad, teenused, kapital ja inimesed saavad vabalt liikuda. Komitee kuulub Euroopa Majanduspiirkonna nõuandekomiteesse, kus EMP EFTA riikide sotsiaalpartnerite esindajatega arutatakse ühist huvi pakkuvaid küsimusi.

Komitees on ka ELi ja Ühendkuningriigi järelevalvekomitee, mille ülesanne on jälgida ELi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhteid kodanikuühiskonna seisukohalt. Nimetatud komitee keskendub eeskätt Ühendkuningriigi väljaastumislepingu, sealhulgas Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli rakendamisele, mille üle toimuvad pidevad kõnelused Ühendkuningriigi kodanikuühiskonna organisatsioonidega, aga samuti ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu rakendamisele, millega seoses teeb ELi ja Ühendkuningriigi järelevalvekomitee koostööd ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu raames loodud ELi sisenõuanderühmaga.

 • The 7th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 19 September 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Georgia Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in Georgia as well as in the European Union.

  At the fifth meeting, the Members of the Platform assessed the state of play of the implementation of the EU-Georgia Association Agreement and adopted reports on 10 years of Eastern Partnership from the Georgian perspective, labour safety at workplace and on rights of migrants in Georgia.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the fourth joint meeting in Chisinau, Moldova, on 5 July 2019.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held a joint meeting in Chisinau, Moldova, on 17 October 2017.

 • The 3rd meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 6 April 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 4th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 June 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 29 October 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 6th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 Jun 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 23 May 2019 in Brussels. During the meeting, a debate was held assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. Reports on public integrity framework in Moldova were discussed. Platform members also had a look at the update of past declarations adopted by the CSP, more specifically through a progress report on the implementation status of the DCFTA with Moldova and a debate on Dniester Water Management.

 • For the 13th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.

  This 13th JCC was held in Podgorica and tackled issues such as:

  • The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process
  • Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)
  • Chapter 27 of the accession negotiations – Environment and climate change
  • Overview of the media and civil society in Montenegro

  A joint declaration was adopted at the meeting. The joint declaration will be distributed to all relevant EU institutions, as well as to the Montenegrin authorities.