Wewnętrzna grupa doradcza UE–Mołdawia

Art. 376 układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią stanowi, że każda ze stron ustanawia wewnętrzną grupę doradczą ds. zrównoważonego rozwoju, aby doradzać w sprawach związanych z rozdziałem poświęconym handlowi i zrównoważonemu rozwojowi.

W skład wewnętrznej grupy doradczej wchodzą niezależne przedstawicielskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przy zrównoważonej reprezentacji zaangażowanych podmiotów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym m.in. organizacje pracowników, pracodawców, organizacji pozarządowych i grup biznesowych oraz innych zainteresowanych stron.

Unijna wewnętrzna grupa doradcza ds. Mołdawii została powołana w połowie 2015 r. Należą do niej członkowie z EKES-u i  innych europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Pierwsze wspólne posiedzenie wewnętrznej grupy doradczej UE–Mołdawia odbyło się w dniu 7 lipca 2016 r. w Kiszyniowie.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 376.4 of the EU-Moldova Association Agreement