Evropa

This page is also available in:

EESO v Evropi vzdržuje odnose s socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe na Zahodnem Balkanu, v vzhodnem sosedstvu ter državah Efte, ki so del EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška) ter v Združenem kraljestvu.

Spremljevalni odbor za Zahodni Balkan, ki je stalni notranji organ EESO, je glavni instrument za usklajevanje dejavnosti EESO v tej regiji. Med dejavnosti spremljevalnega odbora sodi forum civilne družbe Zahodnega Balkana, ki poteka vsaki dve leti.

EESO sodeluje tudi dvostransko z državami Zahodnega Balkana, ki so začele pristopna pogajanja, in s Turčijo, in sicer prek specializiranih organov, ustanovljenih na podlagi pridružitvenih sporazumov med temi državami in EU: cilj teh skupnih posvetovalnih odborov je vključiti socialne partnerje in organizacije civilne družbe v spremljanje predpristopnih in reformnih procesov za morebitno članstvo v EU. Vsak organ je sestavljen iz enakega števila članov iz EESO in partnerske države ter se običajno sestane enkrat ali dvakrat na leto.

EESO je ustanovil tudi spremljevalni odbor za vzhodno sosedstvo, ki je notranji organ za krepitev odnosov s civilno družbo v državah v tej regiji, tj. v Armeniji, Azerbajdžanu, Belorusiji, Gruziji, Moldaviji in Ukrajini.

Glavni mehanizmi sodelovanja z Armenijo, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino so platforme civilne družbe, ki organizacijam civilne družbe iz EU in partnerskih držav omogočajo spremljanje izvajanja sporazumov teh držav z EU in pripravo priporočil ustreznim organom. Ukrajina in Moldavija sta leta 2022 postali tudi državi kandidatki.

Odnosi z Belorusijo in Rusijo se razvijajo s tistimi organizacijami civilne družbe, ki še vedno delujejo svobodno in imajo večinoma sedež na ozemlju EU. EESO meni, da je med čakanjem na boljše pogoje v prihodnosti pomembno ohranjati dialog.

Evropski gospodarski prostor (EGP) na skupnem trgu, na katerem veljajo ista osnovna pravila, združuje države članice EU ter tri države EGP-EFTA (Islandija, Lihtenštajn in Norveška). EESO je del posvetovalnega odbora za Evropski gospodarski prostor, v katerem s predstavniki socialnih partnerjev iz držav EFTA, ki so del EGP, razpravlja o vprašanjih skupnega interesa.

EESO ima tudi spremljevalni odbor EU-Združeno kraljestvo, ki je pristojen za spremljanje odnosov med EU in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske z vidika civilne družbe. Njegovo delo se osredotoča zlasti na izvajanje sporazuma o izstopu med EU in Združenim kraljestvom ter Protokola o Irski in Severni Irski, o katerih trenutno razpravlja z organizacijami civilne družbe iz Združenega kraljestva, ter na izvajanje sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, v zvezi s katerim spremljevalni odbor EU-Združeno kraljestvo sodeluje z notranjo svetovalno skupino EU v okviru tega sporazuma.

 • The 7th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 19 September 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Georgia Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in Georgia as well as in the European Union.

  At the fifth meeting, the Members of the Platform assessed the state of play of the implementation of the EU-Georgia Association Agreement and adopted reports on 10 years of Eastern Partnership from the Georgian perspective, labour safety at workplace and on rights of migrants in Georgia.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the fourth joint meeting in Chisinau, Moldova, on 5 July 2019.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held a joint meeting in Chisinau, Moldova, on 17 October 2017.

 • The 3rd meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 6 April 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 4th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 June 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 29 October 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 6th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 Jun 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 23 May 2019 in Brussels. During the meeting, a debate was held assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. Reports on public integrity framework in Moldova were discussed. Platform members also had a look at the update of past declarations adopted by the CSP, more specifically through a progress report on the implementation status of the DCFTA with Moldova and a debate on Dniester Water Management.

 • For the 13th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.

  This 13th JCC was held in Podgorica and tackled issues such as:

  • The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process
  • Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)
  • Chapter 27 of the accession negotiations – Environment and climate change
  • Overview of the media and civil society in Montenegro

  A joint declaration was adopted at the meeting. The joint declaration will be distributed to all relevant EU institutions, as well as to the Montenegrin authorities.