An Eoraip

This page is also available in:

San Eoraip, tá caidreamh ag CESE leis na comhpháirtithe sóisialta agus le heagraíochtaí na sochaí sibhialta i gcónaí sna Balcáin Thiar, i gComharsanacht an Oirthir, i stáit CSTE LEE an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua, agus sa Ríocht Aontaithe.

An Coiste Leantach um na Balcáin Thiar – comhlacht inmheánach, buan de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa – is é an phríomhionstraim é chun gníomhaíochtaí CESE sa réigiún sin a chomhordú. Tionóltar Fóram na Sochaí Sibhialta um na Balcáin Thiar gach re bliain agus is cuid d’obair an Choiste Leantaigh é.

Oibríonn CESE go déthaobhach freisin leis na tíortha úd sna Balcáin Thiar atá tar éis tús a chur le caibidlíocht aontachais, agus leis an Tuirc, trí chomhlachtaí speisialaithe a cruthaíodh ar bhonn comhaontuithe comhlachais idir na tíortha sin agus an tAontas: is é is aidhm do na Comhchoistí Comhairliúcháin sin comhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta a rannpháirtiú agus faireachán á dhéanamh ar phróisis réamhaontachais agus athchóirithe i dtreo cur lena seans ballraíocht an Aontais a bhaint amach. Is éard atá i ngach comhlacht líon comhionann comhaltaí ó CESE agus ón tír chomhpháirtíochta agus is iondúil go dtagann siad i gceann a chéile uair amháin nó dhá uair sa bhliain.

Lena chois sin, chuir CESE Coiste Leantach um Chomharsanacht an Oirthir ar bun: comhlacht inmheánach atá ann a bhfuil sé mar fhreagracht aige feabhas a chur ar an gcaidreamh leis an tsochaí shibhialta i dtíortha an réigiúin sin, is iad sin, an Airméin, an Asarbaiseáin, an Bhealarúis, an tSeoirsia, an Mholdóiv agus an Úcráin.

Is iad Ardáin na Sochaí Sibhialta na príomhshásraí comhair leis an Airméin, leis an tSeoirsia, leis an Moldóiv agus leis an Úcráin, lena gceadaítear d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta ón Aontas agus ón tír chomhpháirtíochta faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme chomhaontuithe an Aontais leis na tíortha sin agus moltaí a dhréachtú do na húdaráis ábhartha. Thairis sin, tíortha is iarrthóirí a bhí san Úcráin agus sa Mholdóiv in 2022.

A fhad a bhaineann sé leis an mBealarúis agus leis an Rúis, tá caidreamh á chothú le heagraíochtaí na sochaí sibhialta atá ag feidhmiú gan bhac sa dá thír sin, eagraíochtaí a bhfuil an chuid is mó díbh bunaithe ar chríoch an Aontais. Measann CESE go bhfuil sé tábhachtach leanúint den idirphlé go dtí go dtiocfaidh feabhas ar dhálaí amach anseo.

Tugtar le chéile sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus na trí stát CSTE LEE (an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua) i Margadh Inmheánach  inar féidir le hearraí, seirbhísí, caipiteal agus daoine gluaiseacht gan bhac. Is cuid de Choiste Comhairleach an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch é CESE, coiste ina bpléitear ceisteanna comhleasa le hionadaithe na gcomhpháirtithe sóisialta ó stáit CSTE LEE.

Ar deireadh, tá Coiste Leantach AE-na Ríochta Aontaithe faoi stiúir CESE, coiste atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar an gcaidreamh idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ó thaobh na sochaí sibhialta de. Is ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar agus cur chun feidhme an Phrótacail maidir le hÉirinn agus Tuaisceart Éireann is mó a dhíríonn obair an choiste, a bhfuil comhrá leanúnach ina leith ar bun le heagraíochtaí na sochaí sibhialta sa Ríocht Aontaithe, mar aon le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe; tá Coiste Leantach AE-na Ríochta Aontaithe ag obair i gcomhar le Grúpa Comhairleach Baile an Aontais Eorpaigh faoin gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe.

 • The 7th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 19 September 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Georgia Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in Georgia as well as in the European Union.

  At the fifth meeting, the Members of the Platform assessed the state of play of the implementation of the EU-Georgia Association Agreement and adopted reports on 10 years of Eastern Partnership from the Georgian perspective, labour safety at workplace and on rights of migrants in Georgia.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the fourth joint meeting in Chisinau, Moldova, on 5 July 2019.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held a joint meeting in Chisinau, Moldova, on 17 October 2017.

 • The 3rd meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 6 April 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 4th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 June 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 29 October 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 6th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 Jun 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 23 May 2019 in Brussels. During the meeting, a debate was held assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. Reports on public integrity framework in Moldova were discussed. Platform members also had a look at the update of past declarations adopted by the CSP, more specifically through a progress report on the implementation status of the DCFTA with Moldova and a debate on Dniester Water Management.

 • For the 13th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.

  This 13th JCC was held in Podgorica and tackled issues such as:

  • The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process
  • Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)
  • Chapter 27 of the accession negotiations – Environment and climate change
  • Overview of the media and civil society in Montenegro

  A joint declaration was adopted at the meeting. The joint declaration will be distributed to all relevant EU institutions, as well as to the Montenegrin authorities.