Ευρώπη

This page is also available in:

Στην Ευρώπη, η ΕΟΚΕ διατηρεί σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Ανατολική Γειτονία, στις χώρες της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επιτροπή παρακολούθησης «Δυτικά Βαλκάνια» –μόνιμο εσωτερικό όργανο της ΕΟΚΕ– αποτελεί το κύριο μέσο για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ στην περιοχή. Το Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών των Δυτικών Βαλκανίων, το οποίο διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου της επιτροπής παρακολούθησης.

Η ΕΟΚΕ συνεργάζεται επίσης σε διμερές επίπεδο με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που ξεκίνησαν ενταξιακές διαπραγματεύσεις και με την Τουρκία, μέσω ειδικών οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει συμφωνιών σύνδεσης μεταξύ των χωρών αυτών και της ΕΕ: στόχος αυτών των Μικτών Συμβουλευτικών Επιτροπών είναι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην παρακολούθηση των προενταξιακών και μεταρρυθμιστικών διαδικασιών ενόψει της πιθανής προσχώρησης στην ΕΕ. Κάθε όργανο αποτελείται από ίσο αριθμό μελών από την ΕΟΚΕ και τη χώρα εταίρο και συνήθως συνεδριάζει μία ή δύο φορές τον χρόνο.

Η ΕΟΚΕ έχει επίσης συστήσει επιτροπή παρακολούθησης «Ανατολική Γειτονία», ένα εσωτερικό όργανο αρμόδιο για την ενίσχυση των σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών στις χώρες της περιοχής, δηλαδή την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Οι κύριοι μηχανισμοί συνεργασίας με την Αρμενία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία είναι οι Πλατφόρμες της κοινωνίας των πολιτών που επιτρέπουν στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από την ΕΕ και τη χώρα εταίρο να παρακολουθούν τη διαδικασία υλοποίησης των συμφωνιών της ΕΕ με τις εν λόγω χώρες και να καταρτίζουν συστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, η Ουκρανία και η Μολδαβία έγιναν υποψήφιες χώρες το 2022.

Όσον αφορά τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, αναπτύσσονται σχέσεις με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εξακολουθούν να λειτουργούν ελεύθερα, οι περισσότερες από τις οποίες εδρεύουν στο έδαφος της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ θεωρεί σημαντικό να διατηρηθεί ζωντανός ο διάλογος, εν αναμονή καλύτερων συνθηκών στο μέλλον.

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ), συγκεντρώνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις τρεις χώρες της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) σε μια εσωτερική αγορά όπου τα αγαθά, οι υπηρεσίες, το κεφάλαιο και τα πρόσωπα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Η ΕΟΚΕ αποτελεί μέρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπου συζητούνται θέματα κοινού ενδιαφέροντος με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων από τις χώρες της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ.

Τέλος, η ΕΟΚΕ διαθέτει επιτροπή παρακολούθησης «ΕΕ-Ηνωμένο Βασίλειο» αρμόδια για την παρακολούθηση της σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από τη σκοπιά της κοινωνίας των πολιτών. Το έργο της επικεντρώνεται ιδίως στην εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και του πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, επί των οποίων βρίσκεται σε διαρκή συζήτηση με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στην εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας (ΣΕΣ) ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, επί της οποίας η επιτροπή παρακολούθησης «ΕΕ-Ηνωμένο Βασίλειο» συνεργάζεται με την εσωτερική συμβουλευτική ομάδα της ΕΕ στο πλαίσιο της ΣΕΣ ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.

 • Adopted on 27/04/2023 - Bureau decision date: 21/03/2023
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/575-EESC-2023
  Civil Society Organisations - GR III
  Plenary session number
  578
  -

  In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, a number of EU legislative acts concerning sanitary and phytosanitary (SPS) measures apply to and in the UK in respect of Northern Ireland after the end of the transition period set out in the Withdrawal Agreement.

  Accordingly, the entry into Northern Ireland from other parts of the UK of certain consignments of products of animal or plant origin, including animal food, plants for planting, machinery and vehicles for agricultural or forestry purposes and seed potatoes falls within the scope of these acts and is subject to official controls, certification requirements and prohibitions. This also applies to non-commercial movements of certain pet animals.

  EESC opinion: Specific rules relating to the entry into Northern Ireland from other parts of the United Kingdom of certain consignments of goods
 • Adopted on 27/04/2023 - Bureau decision date: 21/03/2023
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/574-EESC-2023
  Workers - GR II
  Plenary session number
  578
  -

  In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, Regulation (EC) No 726/2004 and Directive 2001/83/EC as well as the Commission acts based on them, apply to and in the UK in respect of Northern Ireland.

   

  EESC opinion: Specific rules relating to medicinal products for human use intended to be placed on the market of Northern Ireland
 • The second meeting of the EU-Armenia Civil Society Platform (CSP) was held on 10 March 2023 in Yerevan.

  During the meeting, a debate focused on assessing the state of play of the implementation of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement. The CSP debated the current challenges in the implementation of the Agreement and in progressing on the reform agenda.

  A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

 • Joint meeting

  Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the seventh joint meeting on 7 March 2023. The objective of the meeting was to prepare a set of recommendations for the Civil Society Forum, which will take place on 17 March 2023.

 • The 6th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA featured the participation of the UK DAG Chair, Mr. Sean McGuire, to discuss the recent Windsor Framework on Northern Ireland, the situation of both DAGs and future joint steps. A DG TRADE representative presented and discussed with members the technical aspects of Level Playing Field provisions.

 • -
  In the context of the reinforced follow-up of EESC Information Report

  Following the adoption of the EESC Information Report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, the Committee is now promoting and giving it a reinforced follow-up using various communication channels, considering the relevance and the perfect timing of the subjects covered in the report.

   

 • For the 16th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.


   

  This 16th JCC took place in Podgorica and tackled issues such as:

  • Current state of play in EU-Montenegro relations, including 2022 Montenegro Report
  • Revised enlargement methodology – Cluster 1: The Fundamentals of the Accession Process, with a special focus on Judiciary and Fundamental rights and the Functioning of democratic institutions
  • Revised enlargement methodology – Cluster 1: The Fundamentals of the Accession Process, with a special focus on Justice, Freedom and Security
  • Overview of the civil society situation in Montenegro

  A joint declaration was adopted at the meeting and will be distributed to all relevant EU institutions, as well as to the Montenegrin authorities.

 • The European Commission organised the first Civil Society Forum of the EU-UK trade and cooperation agreement (TCA) on 4 October 2022.

   

 • The EU Domestic Advisory Groups (DAGs), set up under the EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA) to advise on the implementation of the agreement, held their first meeting on 3 October 2022, in Brussels. 

   

   

 • The 5th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA was dedicated to the assessment of the first year of DAG work -including the recent EU-UK Civil Society Forum, to an update on the Trade Specialised Committees and to a structured discussion of selected issues and recommendations with a DG TRADE representative.