Európa

This page is also available in:

V Európe udržiava EHSV vzťahy so sociálnymi partnermi a organizáciami občianskej spoločnosti na západnom Balkáne, vo Východnom susedstve, v štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP, na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku a v Spojenom kráľovstve.

Monitorovací výbor Západný Balkán – stály vnútorný orgán EHSV – je hlavným nástrojom na koordináciu činnosti EHSV v tomto regióne.

Fórum občianskej spoločnosti krajín západného Balkánu sa koná každé dva roky v rámci činnosti monitorovacieho výboru.

EHSV tiež dvojstranne spolupracuje s krajinami západného Balkánu, ktoré začali prístupové rokovania, a s Tureckom prostredníctvom špecializovaných orgánov vytvorených na základe dohôd o pridružení medzi týmito krajinami a EÚ: cieľom týchto zmiešaných poradných výborov je zapojiť sociálnych partnerov a organizácie občianskej spoločnosti do monitorovania predvstupových a reformných procesov smerujúcich k možnému členstvu v EÚ.

Každý orgán sa skladá z rovnakého počtu členov z EHSV a partnerskej krajiny a stretáva sa zvyčajne raz alebo dvakrát do roka.

EHSV tiež zriadil monitorovací výbor Východné susedstvo, vnútorný orgán zodpovedný za posilnenie vzťahov s občianskou spoločnosťou v krajinách tohto regiónu, t. j. v Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine.

Hlavnými mechanizmami spolupráce s Arménskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou sú platformy občianskej spoločnosti, ktoré umožňujú organizáciám občianskej spoločnosti z EÚ aj partnerskej krajiny monitorovať vykonávanie dohôd EÚ s týmito krajinami a navrhovať odporúčania príslušným orgánom.

Okrem toho sa Ukrajina a Moldavsko stali v roku 2022 kandidátskymi krajinami.

Pokiaľ ide o Bielorusko a Rusko, rozvíjajú sa vzťahy s tými organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré stále pôsobia slobodne, pričom väčšina z nich pôsobí na území EÚ.

EHSV sa domnieva, že je dôležité udržiavať dialóg a čakať na lepšie podmienky v budúcnosti.

Európsky hospodársky priestor (EHP) združuje členské štáty EÚ a tri štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) do vnútorného trhu, v rámci ktorého je umožnený voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb.

EHSV je súčasťou poradného výboru Európsky hospodársky priestor, v ktorom sa so zástupcami sociálnych partnerov zo štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, diskutuje o otázkach spoločného záujmu.

EHSV má aj monitorovací výbor EÚ – Spojené kráľovstvo, ktorý je zodpovedný za monitorovanie vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska z hľadiska občianskej spoločnosti.

Jeho práca sa zameriava najmä na vykonávanie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a protokolu o Írsku a Severnom Írsku, o ktorých neustále diskutuje s organizáciami občianskej spoločnosti zo Spojeného kráľovstva, ako aj na vykonávanie Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, v súvislosti s ktorou monitorovací výbor EÚ – Spojené kráľovstvo spolupracuje s domácou poradnou skupinou EÚ v rámci Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

 • Prijaté on 27/04/2023 - Bureau decision date: 21/03/2023
  Referenčné dokumenty
  REX/575-EESC-2023
  Civil Society Organisations - GR III
  Plenary session number
  578
  -

  In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, a number of EU legislative acts concerning sanitary and phytosanitary (SPS) measures apply to and in the UK in respect of Northern Ireland after the end of the transition period set out in the Withdrawal Agreement.

  Accordingly, the entry into Northern Ireland from other parts of the UK of certain consignments of products of animal or plant origin, including animal food, plants for planting, machinery and vehicles for agricultural or forestry purposes and seed potatoes falls within the scope of these acts and is subject to official controls, certification requirements and prohibitions. This also applies to non-commercial movements of certain pet animals.

  EESC opinion: Specific rules relating to the entry into Northern Ireland from other parts of the United Kingdom of certain consignments of goods
 • Prijaté on 27/04/2023 - Bureau decision date: 21/03/2023
  Referenčné dokumenty
  REX/574-EESC-2023
  Workers - GR II
  Plenary session number
  578
  -

  In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, Regulation (EC) No 726/2004 and Directive 2001/83/EC as well as the Commission acts based on them, apply to and in the UK in respect of Northern Ireland.

   

  EESC opinion: Specific rules relating to medicinal products for human use intended to be placed on the market of Northern Ireland
 • The second meeting of the EU-Armenia Civil Society Platform (CSP) was held on 10 March 2023 in Yerevan.

  During the meeting, a debate focused on assessing the state of play of the implementation of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement. The CSP debated the current challenges in the implementation of the Agreement and in progressing on the reform agenda.

  A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

 • Joint meeting

  Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the seventh joint meeting on 7 March 2023. The objective of the meeting was to prepare a set of recommendations for the Civil Society Forum, which will take place on 17 March 2023.

 • The 6th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA featured the participation of the UK DAG Chair, Mr. Sean McGuire, to discuss the recent Windsor Framework on Northern Ireland, the situation of both DAGs and future joint steps. A DG TRADE representative presented and discussed with members the technical aspects of Level Playing Field provisions.

 • -
  In the context of the reinforced follow-up of EESC Information Report

  Following the adoption of the EESC Information Report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, the Committee is now promoting and giving it a reinforced follow-up using various communication channels, considering the relevance and the perfect timing of the subjects covered in the report.

   

 • For the 16th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.


   

  This 16th JCC took place in Podgorica and tackled issues such as:

  • Current state of play in EU-Montenegro relations, including 2022 Montenegro Report
  • Revised enlargement methodology – Cluster 1: The Fundamentals of the Accession Process, with a special focus on Judiciary and Fundamental rights and the Functioning of democratic institutions
  • Revised enlargement methodology – Cluster 1: The Fundamentals of the Accession Process, with a special focus on Justice, Freedom and Security
  • Overview of the civil society situation in Montenegro

  A joint declaration was adopted at the meeting and will be distributed to all relevant EU institutions, as well as to the Montenegrin authorities.

 • The European Commission organised the first Civil Society Forum of the EU-UK trade and cooperation agreement (TCA) on 4 October 2022.

   

 • The EU Domestic Advisory Groups (DAGs), set up under the EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA) to advise on the implementation of the agreement, held their first meeting on 3 October 2022, in Brussels. 

   

   

 • The 5th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA was dedicated to the assessment of the first year of DAG work -including the recent EU-UK Civil Society Forum, to an update on the Trade Specialised Committees and to a structured discussion of selected issues and recommendations with a DG TRADE representative.