Wspólny Komitet Konsultacyjny UE–Turcja

This page is also available in

Wspólny Komitet Konsultacyjny (WKK) UE–Turcja został powołany w 1995 r. na mocy układu o stowarzyszeniu UE–Turcja. Składa się z członków EKES-u i członków reprezentujących tureckie organizacje społeczeństwa obywatelskiego (partnerów społecznych i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego).

Głównym zadaniem WKK jest monitorowanie postępów Turcji na drodze do integracji z UE i przyjmowanie zaleceń do wiadomości rządu Turcji i instytucji UE. Rola WKK polega na umożliwianiu przedstawicielom tureckich organizacji społeczeństwa obywatelskiego zaznajomienie się z procesem konsultacji w UE oraz przedstawicielom UE zaznajomienie się ze strukturami społecznymi i gospodarczymi oraz oddziaływaniem społecznym reform w Turcji.

WKK omawia szeroki zakres tematów, w tym współpracę między Turcją a UE w różnych obszarach, takich jak migracja, energia, MŚP i szkolenia zawodowe. Ostatnie tematy posiedzeń WKK obejmowały rozszerzenie i modernizację unii celnej UE-Turcja, dysproporcje regionalne w Turcji, integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, prawa kobiet i zatrudnienie oraz prawa związków zawodowych.