Přístup k dokumentům EHSV

This page is also available in

Článek 15 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že občané Unie a osoby s bydlištěm v EU mají právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie.

Rozhodnutí EHSV 2003/603 obsahuje zvláštní ustanovení o přístupu k jeho dokumentům v souladu s nařízením č. 1049/2001.

Jak mohou občané získat přístup k dokumentům EHSV?

  • Aby EHSV usnadnil občanům EU přístup k dokumentům, vytvořil elektronický rejstřík dokumentů (DM search).
  • Tento rejstřík (DM Search) poskytuje přímý přístup k dokumentům EHSV.
  • Tyto dokumenty jsou přímo přístupné v elektronickém formátu.
  • Přístup k nim je bezplatný a žádost nevyžaduje žádné odůvodnění.

Co dělat, pokud dokument nelze v rejstříku nalézt nebo otevřít?

  • Dokumenty, které v rejstříku nelze nalézt nebo otevřít, lze získat na vyžádání. Žádosti lze EHSV zasílat prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Jak dlouho to trvá?

  • EHSV žádost zaregistruje, posoudí a odpoví na ni ve lhůtě 15 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 15 pracovních dnů.

Jak budou zpracovány mé údaje ve formuláři?

  • Na zpracování Vašich osobních údajů uvedených v žádosti o přístup k dokumentům se vztahuje nařízení (EU) 2018/1725.
  • V prohlášení o ochraně osobních údajů (viz dokumenty ve všech jazycích EU níže) naleznete všechny informace a podrobnosti týkající se zpracování Vašich údajů ze strany EHSV.
Pokud nemůžete dokumenty v rejstříku (DM search) najít, vyplňte prosím tento FORMULÁŘ žádosti o dokumenty.

Downloads

Prohlášení o ochraně soukromí: žádost o přístup k dokumentům