Přístup k dokumentům EHSV

Článek 15 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že občané Unie a osoby s bydlištěm v EU mají právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie.

Rozhodnutí EHSV 2003/603 obsahuje zvláštní ustanovení o přístupu k jeho dokumentům v souladu s nařízením č. 1049/2001.

Jak mohou občané získat přístup k dokumentům EHSV?

 • Aby EHSV usnadnil občanům EU přístup k dokumentům, vytvořil elektronický rejstřík dokumentů (DM search).
 • Tento rejstřík (DM Search) poskytuje přímý přístup k dokumentům EHSV.
 • Tyto dokumenty jsou přímo přístupné v elektronickém formátu.
 • Přístup k nim je bezplatný a žádost nevyžaduje žádné odůvodnění.

Co dělat, pokud dokument nelze v rejstříku nalézt nebo otevřít?

 • Dokumenty, které v rejstříku nelze nalézt nebo otevřít, lze získat na vyžádání. Žádosti lze EHSV zasílat prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Za jak dlouho v tom případě obdržím odpověď?

 • EHSV používá dvoufázové správní řízení (původní žádost a potvrzující žádost).
 • Po zaregistrování původní žádosti ji EHSV posoudí a následně na ni ve lhůtě 15  pracovních dnů odpoví. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 15 pracovních dnů.
 • Pokud je Vaše původní žádost zcela nebo částečně zamítnuta nebo pokud ve stanovené lhůtě neobdržíte odpověď, můžete do 15 pracovních dnů podat potvrzující žádost, a to prostřednictvím stejného formuláře. V tom případě prosím upozorněte, že se jedná o potvrzující žádost, a uveďte registrační číslo, jež bylo přiděleno Vaší původní žádosti. Potvrzující žádost vyřídí EHSV do 15 pracovních dnů od jejího zaregistrování.
 • V případě, že EHSV ve stanovené lhůtě na potvrzující žádost neodpoví, nebo pokud tuto žádost částečně či zcela zamítne, máte ještě další možnost, a to obrátit se na soud nebo podat stížnost veřejnému ochránci práv.

Jak budou zpracovány mé údaje ve formuláři?

 • Na zpracování Vašich osobních údajů uvedených v žádosti o přístup k dokumentům se vztahuje nařízení (EU) 2018/1725.
 • V prohlášení o ochraně osobních údajů (viz dokumenty ve všech jazycích EU níže) naleznete všechny informace a podrobnosti týkající se zpracování Vašich údajů ze strany EHSV.
Pokud nemůžete dokumenty v rejstříku (DM search) najít, vyplňte prosím tento FORMULÁŘ žádosti o dokumenty.

Downloads

Decision on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement: Form requesting access to documents