Toegang tot documenten van het EESC

In artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is bepaald dat de burgers en ingezetenen van de EU recht hebben op toegang tot documenten van de instellingen, organen en instanties van de Unie.

Besluit 2003/603 van het EESC bevat specifieke bepalingen inzake de toegang tot documenten van het Comité, overeenkomstig Verordening 1049/2001.

Hoe kunnen burgers toegang krijgen tot documenten van het EESC?

 • Om de toegang tot zijn documenten voor EU-burgers te vergemakkelijken, heeft het EESC het elektronische documentenregister DM Search ontwikkeld.
 • DM Search geeft rechtstreeks toegang tot documenten van het EESC.
 • De documenten zijn direct in elektronische vorm toegankelijk.
 • De toegang tot de documenten is gratis en een verzoek om toegang hoeft niet te worden gemotiveerd.

Wat als een document niet via DM Search kan worden gevonden of geraadpleegd?

 • Documenten die niet direct via DM Search kunnen worden gevonden of geraadpleegd, kunnen worden opgevraagd. Verzoeken daartoe kunnen met behulp van onderstaand formulier aan het EESC worden gericht.

Hoelang laat een antwoord in dat geval op zich wachten?

 • De administratieve procedure van het EESC kent twee fasen: een eerste verzoek en een tweede ("bevestigend") verzoek.
 • Het EESC registreert en beoordeelt elk verzoek en reageert binnen 15 werkdagen. In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan deze termijn met nog eens 15 werkdagen worden verlengd.
 • Als uw eerste verzoek geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, of als u binnen de gestelde termijn geen antwoord krijgt, kunt u binnen 15 werkdagen met behulp van hetzelfde formulier een bevestigend verzoek indienen. Gelieve aan te geven dat het een bevestigend verzoek betreft en het registratienummer van uw eerste verzoek te vermelden. Het bevestigend verzoek moet door het EESC binnen 15 werkdagen na registratie worden behandeld.
 • Als het EESC niet binnen de gestelde termijn reageert op uw bevestigend verzoek of dit verzoek geheel of gedeeltelijk afwijst, kunt u naar de rechter stappen of een klacht indienen bij de Ombudsman

Hoe worden de op het formulier ingevulde persoonsgegevens verwerkt?

 • Verordening (EU) nr. 2018/1725 is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld met het formulier waarmee om toegang tot documenten kan worden verzocht.
 • Onderstaande privacyverklaring (die in alle EU-talen kan worden gedownload) bevat uitvoerige informatie over de verwerking van persoonsgegevens door het EESC.
Als u documenten niet via DM Search kan vinden, vul dan het formulier voor het opvragen van documenten in.

Downloads

Decision on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement: Form requesting access to documents