Hozzáférés az EGSZB dokumentumaihoz

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. cikke kimondja, hogy bármely uniós polgár és az Unióban lakóhellyel rendelkező személy jogosult az Unió intézményeinek, szerveinek és hivatalainak dokumentumaihoz hozzáférni.

A dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó konkrét rendelkezéseket az EGSZB 2003/603. sz. határozata tartalmazza, összhangban a 1049/2001/EK rendelettel.

Hogyan férhetnek hozzá a polgárok az EGSZB dokumentumaihoz?

 • Az uniós polgárok dokumentumokhoz való hozzáférésének megkönnyítése érdekében az EGSZB kidolgozta a DM Search elnevezésű elektronikus dokumentumtárat.
 • A DM Search közvetlen hozzáférést biztosít az EGSZB dokumentumaihoz.
 • A dokumentumok elektronikus formában közvetlenül elérhetők.
 • A dokumentumok ingyenesen elérhetők és indokolás nélkül kérelmezhetők.

Mit tegyünk, ha a keresett dokumentum nem található vagy nem nyitható meg a DM Search dokumentumtárban?

 • Az olyan dokumentumokat, melyek nem találhatók vagy nem nyithatók meg közvetlenül a DM Search dokumentumtárban, ki lehet kérni. A kérelmet az alábbi űrlapon lehet elküldeni az EGSZB-nek.

Kérelmezés esetén mikor kapunk választ?

 • Az EGSZB kétszintű adminisztratív eljárást alkalmaz (alapkérelem és megerősítő kérelem).
 • Nyilvántartásba vételük után az EGSZB a kérelmeket 15 munkanapon belül megvizsgálja és megválaszolja. Néhány kivételes esetben ez a határidő további 15 munkanappal meghosszabbítható.
 • Ha az alapkérelem részben vagy egészben elutasításra kerül, illetve ha nem érkezik válasz a meghatározott időn belül, a kérelmező ugyanazon űrlap felhasználásával 15 munkanapon belül megerősítő kérelmet nyújthat be. Kérjük, tüntesse fel az űrlapon, hogy megerősítő kérelemről van szó, és adja meg az alapkérelemhez rendelt regisztrációs számot. A megerősítő kérelmet az EGSZB a nyilvántartásba vételtől számított 15 munkanapon belül feldolgozza.
 • Amennyiben az EGSZB nem válaszol a megerősítő kérelemre az előírt határidőn belül, illetve az EGSZB részben vagy egészben elutasítja a megerősítő kérelmet, a kérelmező élhet a bírósági eljárás vagy az ombudsmanhoz intézett panasz további lehetőségével.

Hogyan kezelik az űrlapon megadott adatainkat?

 • A dokumentumokhoz való hozzáférés kérelmezésére szolgáló űrlapokon gyűjtött személyes adatainak kezelését az (EU) 2018/1725 rendelet szabályozza.
 • Az adatvédelmi nyilatkozat (amely alább minden uniós nyelven letölthető) részletes tájékoztatást ad arról, hogy az EGSZB hogyan kezeli a személyes adatokat.
Ha a DM Search dokumentumtárban nem találja meg a keresett dokumentumokat, kérjük, töltse ki a dokumentumok kérelmezésére szolgáló ŰRLAPOT.

Downloads

Decision on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement: Form requesting access to documents