Prieiga prie EESRK dokumentų

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnyje nustatoma piliečių ir ES gyvenančių asmenų teisė susipažinti su Sąjungos institucijų, įstaigų ir organų dokumentais.

EESRK sprendime 2003/603 pateikiamos specialios nuostatos dėl galimybės susipažinti su dokumentais laikantis Reglamento Nr. 1049/2001.

Kaip piliečiai gali susipažinti su EESRK dokumentais?

 • Siekdamas palengvinti ES piliečių prieigą prie dokumentų, EESRK sukūrė elektroninį dokumentų registrą DM Search.
 • DM Search suteikia tiesioginę prieigą prie EESRK dokumentų.
 • Su dokumentais galima tiesiogiai susipažinti elektronine forma.
 • Prieiga prie jų yra nemokama ir savo prašymo su jais susipažinti pagrįsti nereikia.

Ką daryti, jei dokumento negalima rasti per DM Search?

 • Dokumentus, kurių negalima rasti arba su kuriais negalima susipažinti tiesiogiai per DM Search, galima gauti pateikus prašymą. Prašymas EESRK siunčiamas užpildžius toliau pateiktą formą.

Kiek laiko reikia laukti atsakymo tokiu atveju?

 • EESRK taiko dviejų etapų administracinę procedūrą (ją sudaro pirminis prašymas ir kartotinė paraiška).
 • Užregistravęs prašymą EESRK jį įvertins ir atsakys per 15 darbo dienų. Tam tikrais išimtiniais atvejais šis laikotarpis gali būti pratęstas dar 15-ai darbo dienų.
 • Jeigu jūsų pirminis prašymas visiškai arba iš dalies atmetamas arba jeigu per nustatytą laikotarpį negaunate atsakymo, galite per 15 darbo dienų, naudodami tą pačią formą, pateikti kartotinę paraišką. Prašytume pažymėti, kad tai yra kartotinė paraiška ir nurodyti pirminiam prašymui priskirtą registracijos numerį. Kartotinę paraišką EESRK išnagrinės per 15 darbo dienų nuo registracijos.
 • Jeigu EESRK neatsako į kartotinę paraišką per nurodytą laikotarpį arba jeigu EESRK iš dalies arba visiškai atmeta kartotinę paraišką, turite papildomą teisminio nagrinėjimo arba kreipimosi su skundu į ombudsmeną galimybę.

Kaip užpildytoje formoje pateikti mano duomenys bus naudojami?

 • Reglamentas (ES) 2018/1725 taikomas jūsų duomenų, pateiktų prašant prieigos prie dokumentų, tvarkymui.
 • Pareiškime dėl privatumo, kurį galima parsisiųsti visomis ES kalbomis (žr. toliau pateikiamą nuorodą), rasite visą informaciją apie duomenų, pateiktų EESRK, tvarkymą.
Jei nerandate dokumentų per DM search, prašytume užpildyti šią prašymo susipažinti su dokumentais FORMĄ.

Downloads

Decision on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement: Form requesting access to documents